Mes siūlome

Užterštumo tyrimai

Atliekame teritorijų ekogeologinius tyrimus, rengiame užterštų teritorijų tvarkymo planus, valome užterštą gruntą ir gruntinį vandenį In-situ metodais, atliekame valomų teritorijų techninę priežiūrą ir kontrolinius tyrimus. Žemės ūkio subjektams atliekame poveikio požeminiam vandeniui vertinimą.

Aplinkosaugos paslaugos

Atliekame poveikio aplinkai vertinimą, poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, aplinkosauginį įmonių vertinimą ir auditą. Modeliuojame aplinkos oro užterštumą, kvapų ir triukšmo sklaidą. Rengiame paraiškas TIPK ir taršos leidimams gauti. Tvarkome įmonių aplinkosauginę dokumentaciją.

Aplinkos monitoringas

Rengiame aplinkos (požeminio ir paviršinio vandens, dirvožemio, dujų, nuotekų) monitoringo programas, įrengiame monitoringo tinklą, vykdome aplinkos monitoringą, ruošiame monitoringo ataskaitas.

Požeminio vandens ištekliai

Vertiname vandenviečių požeminio vandens išteklius, skaičiuojame apsaugos zonas, parengiame vandenviečių monitoringo programas, vykdome vandenviečių monitoringą

Naujienos

DGE Baltic kolektyvas aktyvus „World Cleanup Day“ dalyvis

DGE Baltic darbuotojai prisijungė prie 5% pasaulio gyventojų, siekiančių paversti Žemę geresne vieta gyventi ir sudalyvavo “World Cleanup Day” akcijoje. […]

2018 metus sutinkame naujame ofise

Nuo 2018 m. sausio 1 d. mus galite surasti naujose patalpose adresu Smolensko g. 3, Vilniuje. Mes įsikūrę antrame aukšte. […]

DGE kolektyvas atsiliepė į Kraujo centro kvietimą

Kiekvienas turime įvairiausių įsipareigojimų gyvenime. Vienas tokių – duoti kraujo. Būti neatlygintinu donoru ir visiems skelbti neatlygintinos donorystės naudą yra […]

See all our news

Visuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą UAB „Eigirdžių agrofirma“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Eigirdžių agrofirma“, į.k. 180255117, Telšės g. 11, Eigirdžių mst., Telšių r. sav., tel.: +37044441538, faks. +37044441538, […]

Pranešimas apie UAB „Arlanga Wood“ parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Arlanga Wood“, į. k. 123404234, Jankiškių g. 30, Vilnius, tel. 85 22311621, el. p. wood@arlanga.lt Ūkinės veiklos […]

Informacija apie parengtą AB “Vilniaus paukštynas” Darsūniškio padalinio viščiukų broilerių papildytą PAV programą

Su PAV programa galima susipažinti ČIA.

See all our news

Susipažinkite su mumis