Mes siūlome

Užterštumo tyrimai

Atliekame teritorijų ekogeologinius tyrimus, rengiame užterštų teritorijų tvarkymo planus, valome užterštą gruntą ir gruntinį vandenį In-situ metodais, atliekame valomų teritorijų techninę priežiūrą ir kontrolinius tyrimus. Žemės ūkio subjektams atliekame poveikio požeminiam vandeniui vertinimą.

Aplinkosaugos paslaugos

Atliekame poveikio aplinkai vertinimą, poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, aplinkosauginį įmonių vertinimą ir auditą. Modeliuojame aplinkos oro užterštumą, kvapų ir triukšmo sklaidą. Rengiame paraiškas TIPK ir taršos leidimams gauti. Tvarkome įmonių aplinkosauginę dokumentaciją.

Aplinkos monitoringas

Rengiame aplinkos (požeminio ir paviršinio vandens, dirvožemio, dujų, nuotekų) monitoringo programas, įrengiame monitoringo tinklą, vykdome aplinkos monitoringą, ruošiame monitoringo ataskaitas.

Požeminio vandens ištekliai

Vertiname vandenviečių požeminio vandens išteklius, skaičiuojame apsaugos zonas, parengiame vandenviečių monitoringo programas, vykdome vandenviečių monitoringą

Naujienos

2018 metus sutinkame naujame ofise

Nuo 2018 m. sausio 1 d. mus galite surasti naujose patalpose adresu Smolensko g. 3, Vilniuje. Mes įsikūrę antrame aukšte. […]

DGE kolektyvas atsiliepė į Kraujo centro kvietimą

Kiekvienas turime įvairiausių įsipareigojimų gyvenime. Vienas tokių – duoti kraujo. Būti neatlygintinu donoru ir visiems skelbti neatlygintinos donorystės naudą yra […]

Kvapų, aplinkos oro kokybės bei triukšmo lygio skaičiavimai ir modeliavimas

UAB “DGE Baltic Soil and Environment” suburta trijų aplinkosaugos inžinierių modeliavimo grupė, galinti greitai ir profesionaliai atlikti oro teršalų sklaidos […]

See all our news

Visuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą UAB “ORION GLOBAL PET” polietilentereftalato (PET) plastiko gamyklos plėtros ir rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB “ORION GLOBAL PET”, Metalo g. 16, LT-94102 Klaipėda, tel, +370 46 300 749, faks. +370 […]

Pranešimas apie parengtą UAB „Šilutės autobusų parkas“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Šilutės autobusų parkas“, į. k. 277070440, Tilžės g. 22, Šilutė, tel./faks.: 844178122, el. p. info@silutesautobusai.lt Ūkinės […]

Pranešimas apie planavimo organizatoriaus sprendimą neatlikti detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, interneto […]

See all our news

Susipažinkite su mumis