DGE kolektyvas atsiliepė į Kraujo centro kvietimą

Posted Posted in DGE Naujienos

Kiekvienas turime įvairiausių įsipareigojimų gyvenime. Vienas tokių – duoti kraujo. Būti neatlygintinu donoru ir visiems skelbti neatlygintinos donorystės naudą yra viena kitos vertos dorybės. DGE kolektyvas prisijungė prie gražios iniciatyvos ir davė kraujo VUL Santariškių Klinikų Kraujo Centre. Džiaugiamės galintys padėti, nes kiekvienas kraujo lašas gali prisidėti prie stebuklo.

Kvapų, aplinkos oro kokybės bei triukšmo lygio skaičiavimai ir modeliavimas

Posted Posted in DGE Naujienos

UAB “DGE Baltic Soil and Environment” suburta trijų aplinkosaugos inžinierių modeliavimo grupė, galinti greitai ir profesionaliai atlikti oro teršalų sklaidos skaičiavimus programa ISC-ERMOD View bei triukšmo sklaidos skaičiavimus programa CadnaA, parengti išsamią skaičiavimo rezultatų analizę bei vertinimo ataskaitą, naudojamą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai bei visuomenės sveikatai vertinimui, o taip pat planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai bei gyvenamosios aplinkos kokybės vertinimui. Plačiau apie paslaugą ir programas galite rasti čia.

Aplinkosauginės paslaugos planuojamam vėjo jėgainių parkui Kruonio HAE teritorijoje

Posted Posted in DGE Naujienos

UAB “DGE Baltic Soil and Environment” kartu su UAB “Teisingi energetikos sprendimai” sudarė sutartį su “Lietuvos energijos gamyba”, AB dėl planuojamo vėjo jėgainių parko Kruonio HAE teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo, pasekmių aplinkai vertinimo, detaliojo ir specialiojo planų parengimo paslaugų sutartį. Šiuo metu atliekamas poveikio aplinkai vertinimas – pagal Aplinkos apsaugos agentūros patvirtintą PAV programą rengiama ataskaita.