Naujos paslaugos

Posted Posted in DGE Naujienos

Ilgametę patirtį turintys UAB „DGE Batlic Soil nad Environment“ aplinkosaugos specialistai pradėjo teikti aplinkos kokybės, poveikio aplinkai bei visuomenės sveikatai vertinimo paslaugas. Taip pat atliekame planų ir programų strateginį pasekmių aplinkai vertinimą, rengiame ūkio subjektų paraiškas taršos leidimui ar TIPK leidimui gauti, kitus aplinkosauginius dokumentus, konsultuojame praktiniais ir probleminiais aplinkosaugos teisės aktų taikymo klausimais.

 

Triukšmo sklaidos skaičiavimui įsigyta programa CadnaA (versija 4.5.151), oro teršalų ir kvapų sklaidai skaičiuoti – AERMOD Vew programa. Daugiau informacijos pateikiama čia.

Seminaras “Dirvožemis ir žmogus”

Posted Posted in DGE Naujienos
 Jungtinių Tautų 68-oji asamblėja 2015 metus paskelbė Tarptautiniais dirvožemio metais. Tai skirta išryškinti nebylų, tačiau esminį dirvožemio vaidmenį Žemės ekosistemų veikloje. Metų šūkis „Sveikas dirvožemis sveikam gyvenimui“. 
2015 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos salėje, A. Jakšto g. 4/9, Vilnius vyks seminaras „Dirvožemis ir žmogus“. Seminaro metu UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ direktorius Gediminas Čyžius pristatys pranešimą tema Geros praktikos pavyzdžiai: Taršos objektų tyrimas, vertinimas ir tvarkymas”. Kviečiame visus norinčius registruotis ir dalyvauti seminare. Programą ir registracijos formą galite rasti čia.