Pranešimas apie parengtą UAB „Plasteksa“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Plasteksa“, K. Ulvydo g. 11-102, Vilnius, tel. 865567086.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Žolyno g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, faks. 85 2154304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: antrinių žaliavų perdirbimas ir plastikų gaminių gamyba.

Ūkinės veiklos vieta: Jočionių g. 13, Vilnius.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama gamybiniame pastate iš įmonių gaunamų po rūšiavimo antrines polietileno, polipropileno žaliavas apdoroti ir paruošti tarpinį produktą – plastiko dribsnius (10000 t/m) ir granules (10000 t/m). Taip pat numatoma įvairių plastikinių gaminių, panaudojant perdirbtas antrines žaliavas, gamyba liejimo (15000 t/m) ir ekstruzijos (15000 t/m) būdu.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2016-10-17 iki 2016-10-31: UAB „DGE Baltic Soil ant Environment“ patalpose, Žolyno g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00), www.dge.lt, el. p. aki@dge.lt ir Panerių seniūnijoje, Žalioji a. 3, Vilnius (I-IV 7:30-16:30, V 7:30-15:15, pietūs 11:30-12:15).

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2016 m. lapkričio 2 d. 17:00 val. Panerių seniūnijos I a. Bendruomenės namuose, Žalioji a. 3, Vilnius.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2016-10-31 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt

Informacija apie parengtą daugiabučių gyvenamųjų namų L. Zamenhofo gatvėje, Vilniuje statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Gudinas“, Suopių g. 6, Riešė, LT-14265 Vilniaus r., tel. 8 659 49771, el. p. erikas.sipko@inbox.lt.  

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Žolyno g. 3, LT-10208 Vilnius, tel. (8 5) 264 4304, faks. (8 5) 215 3784, el. p. info@dge.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo L. Zamenhofo gatvėje, Vilniuje statyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Fabijoniškių sen., L. Zamenhofo g.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Vilniaus m. savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius. PAV programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Su PAV programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos PAV dokumentų rengėjo būstinėje adresu UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Žolyno g. 3, 10208 Vilnius ir interneto svetainėje (nuoroda).

Pasiūlymai teikiami raštu PAV dokumentų rengėjui UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ adresu Žolyno g. 3, LT-10208 Vilnius arba el. p. info@dge.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Informacija apie parengtą vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio HAE teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, buveinė Žvejų g.14, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 278 2907, faks. (8 5) 278 2906, el. p. info@le.lt, www. gamyba.le.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Žolyno g. 3, LT-10208 Vilnius, tel. (8 5) 264 4304, faks. (8 5) 215 3784, el. p. info@dge.lt, www.dge.lt., UAB „Teisingi energetikos sprendimai”, K. Donelaičio g. 81, LT-44249, Kaunas, tel. 8 655 70743, el.p. inga@tes.lt .

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: vėjo elektrinių parko įrengimas Kruonio HAE teritorijoje.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kruonio  HAE teritorija, Kruonio seniūnija, Kaišiadorių rajonas.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą  dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje – Aplinkos apsaugos agentūra.

Susipažinti su PAV ataskaita per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima Kruonio seniūnijoje adresu: Vilniaus g.13 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., Kruonio mstl., Kaišiadorių r., tel. (8 346) 57 131, PAV dokumentų rengėjo būstinėje Žolyno g. 3, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir interneto svetainėje www.dge.lt.

Viešas susirinkimas vyks 2016 m. rugpjūčio 9 d. 17 val. Kruonio seniūnijoje.

Pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais galima teikti PAV dokumentų rengėjui raštu (paštu, faksu, el. paštu info@dge.lt), adresu Žolyno g. 3, Vilnius. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Trakailand“, Šaltkalvių g. 24-44, Vilnius, tel. 861403330, el.p. zygintablazyte@gmail.com.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Žolyno g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, faks. 85 2154304, el. p. info@dge.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: poliuretano montavimo/sandarinimo putų gamyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Lauko g. 23, Šventininkų k., Trakų r.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: numatoma pastatyti gamybinį pastatą, sumontuoti dvi gamybos linijas poliuretano montavimo/sandarinimo putų gamybai. Planuojama per metus pagaminti 3 mln. sandarinimo putų flakonų, skirtų buitiniam ir profesionaliam naudojimui.

Susipažinti su PVSV ataskaita nuo 2016-07-11 iki 2016-07-22 darbo dienomis darbo valandomis galima: Senųjų Trakų seniūnijoje, Trakų g. 50, Senieji Trakai ir UAB „DGE Baltic Soil and Environmental“ patalpose, Žolyno g. 3, Vilnius, www.dge.lt, el. p. daba@dge.lt.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2016 m. liepos 25 d. 17:00 val. Šventininkų bibliotekoje, Ežero g. 12, Šventininkų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2016-07-22 raštu: PVSV dokumentų rengėjui el.p. adresu aki@dge.lt.