Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Trakailand“, Šaltkalvių g. 24-44, Vilnius, tel. 861403330, el.p. zygintablazyte@gmail.com.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Žolyno g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, faks. 85 2154304, el. p. info@dge.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: poliuretano montavimo/sandarinimo putų gamyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Lauko g. 23, Šventininkų k., Trakų r.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: numatoma pastatyti gamybinį pastatą, sumontuoti dvi gamybos linijas poliuretano montavimo/sandarinimo putų gamybai. Planuojama per metus pagaminti 3 mln. sandarinimo putų flakonų, skirtų buitiniam ir profesionaliam naudojimui.

Susipažinti su PVSV ataskaita nuo 2016-07-11 iki 2016-07-22 darbo dienomis darbo valandomis galima: Senųjų Trakų seniūnijoje, Trakų g. 50, Senieji Trakai ir UAB „DGE Baltic Soil and Environmental“ patalpose, Žolyno g. 3, Vilnius, www.dge.lt, el. p. daba@dge.lt.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2016 m. liepos 25 d. 17:00 val. Šventininkų bibliotekoje, Ežero g. 12, Šventininkų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2016-07-22 raštu: PVSV dokumentų rengėjui el.p. adresu aki@dge.lt.

Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Biopa“ adresas: Miško g. 9, Megučioniai, LT-83448 Pakruojo r. sav. Tel. 8-684-84906.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Žolyno g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, faks. 85 2154304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: Biodujų gamybos iš galvijų mėšlo ir biomasės įrengimas.

Ūkinės veiklos vieta: PŪV planuojama UAB „Kalpokų ūkis“ priklausiančiame sklype, Megučionių k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav. LT-83448.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas:

Planuojama įrengti 4 245 m3 bendro tūrio fermentatorių galvijų mėšlo ir biomasės perdirbimui į biodujas. Substrato laikymui iki jo panaudojimo laukų tręšimui bus įrengtos dvi šiaudų sluoksniu dengtos atviros lagūnos. Bendras lagūnų tūris 40 000 m3. Biodujos bus parduodamos kaip kuras kitiems vartotojams.

Susipažinti su PVSV ataskaita per 10 darbo dienų nuo skelbimo dienos galima: UAB „DGE Baltic Soil ant Environmental“ patalpose, Žolyno g. 3, Vilnius, el. p. info@dge.lt ir Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Linkuvos seniūnijoje, Vienybės a. 8, Linkuvos m., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., LT-83443.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks UAB „Kalpokų ūkis“ administracinėse patalpose, adresu S. Dariaus ir S. Girėno 45, Kalpokų k., Linkuvos sen., LT-83447 Pakruojo r. 2016 m. liepos 13 d. 17:00 val.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu info@dge.lt ir ūkinės veiklos organizatoriui  uabbiopa@gmail.com.

Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Biogami“, Pylimo g. 59, Vilnius, tel. 8 5 2122667.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Žolyno g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, faks. 85 2154304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: ekologiškų birių košių vaikams gamyba.

Ūkinės veiklos vieta: Gėlių g. 54 A, Abromiškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama ūkinė veikla – ekologiškų birių košių vaikams gamyba. Planuojama pagaminti apie 1040 t/metus įvairių birių košių kūdikiams ir mažiems vaikams iš kruopyčių ir traiškytų grūdų. Pagaminti mišiniai bus fasuojami ir išvežami realizacijai.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2016-06-20 iki 2016-07-07 darbo valandomis: Elektrėnų seniūnijoje, Taikos g. 6 B, Elektrėnuose ir UAB „DGE Baltic Soil ant Environmental“ patalpose, Žolyno g. 3, Vilniuje, el. p. info@dge.lt.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2016 m. liepos 7 d. 17:00 val. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos patalpose, Draugystės g. 2, Elektrėnuose.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2016-07-07 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu info@dge.lt.

Pranešimas apie plano rengimo organizatoriaus sprendimą neatlikti detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Planavimo organizatorius: Edvard Choružij, Kristina Choružaja, Taikos g. 193-4, LT-05210 Vilnius, tel. (8 5) 2112000.

Detaliojo plano rengėjas: D. Kavaliauskienės PĮ, tel. 8 671 25326, daiva.kav@gmail.com.

Plano pavadinimas: žemės sklypo (kad. Nr.4117/0200:1212) Asiūklės k., Riešės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens detalusis planas.

Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), komercinės paskirties objektų teritoriją degalinių ir autoservisų statinių statybos (K3), padalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, nustatyti statybos reglamentus.

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967, 15 punktu bei atsižvelgdamas į  SPAV subjektų išvadas, planavimo organizatorius nusprendė neatlikti detaliojo plano SPAV.

Susipažinti su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir vertinimui atlikti atrankos dokumentu galima SPAV dokumentų rengėjo būstinėje Žolyno g.3 Vilnius darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir interneto svetainėje www.dge.lt. Informaciją teikia projekto vadovas Albertas Bagdonavičius, tel. (5) 264 4304, info@dge.lt.