Pranešimas apie parengtas poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtas ŽŪB „Draugas“ Alksniupių ir Naujasodžio galvijų kompleksų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas, kurių tikslas – patikslinti sanitarinės apsaugos zonas

Ūkinės veiklos organizatorius: ŽŪB „Draugas“, Radvilonių g. 7, Alksniupių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r., tel. 861412167, faks. 8 422 49360.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Žolyno g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, faks. 85 2154304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: pienininkystė, galvijų veisimas ir auginimas fermose.

Ūkinės veiklos vieta:

1) Radvilonių g. 7, Alksniupių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r.;

2) Sliekių kaimas 1, Pakalniškių sen., Radviliškio r.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas:

Alksniupių fermų kompleksas. Specializuotame pienininkystės ūkyje 6 fermose laikoma iki 1360 karvių, 380 veršelių. Susidaręs sausas mėšlas laikinai saugomas prie tvartų įrengtoje mėšlidėje, skystas – keturiuose betoniniuose antžeminiuose rezervuaruose.

Naujasodžio fermų kompleksas. Specializuoto galvijų auginimo komplekso keturiose fermose laikoma 385 karvių, 265 veršeliai. Susidaręs sausas mėšlas laikinai saugomas prie tvartų įrengtose 3 mėšlidėse, skystas – požeminiame rezervuare.

Susipažinti su PVSV ataskaita per 10 darbo dienų nuo skelbimo dienos galima: UAB „DGE Baltic Soil ant Environmental“ patalpose, Žolyno g. 3, Vilnius, el. p. info@dge.lt ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Pakalniškių seniūnijoje, Jaunimo g. 1, Raudondvario k., Radviliškio r. sav.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2016 m. vasario 23 d. 17:00 val. Alksniupių kultūros namuose, Algirdo g. 22, Alksniupių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu info@dge.lt ir ūkinės veiklos organizatoriui zubdraugas@gmail.com

 

Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Kupiškio Akmenlita“, Puponių g. 13, Rudilių k., Noriūnų sen., Kupiškio r., tel. 8 459 44817, faks. 8 459 44966.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Žolyno g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, faks. 85 2154304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: kiaulių veisimas ir auginimas fermose.

Ūkinės veiklos vieta: Puponių g. 13, Rudilių k., Noriūnų sen., Kupiškio r.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Nustatoma sanitarinės apsaugos zona UAB „Kupiškio Akmenlita“ 14,35 ha žemės sklype specializuotame kiaulių auginimo komplekse vykdomai kiaulių veisimo ir auginimo veiklai. Komplekse laikoma iki 1400 paršavedžių, 7500 penimų kiaulių, 3800 paršelių iki 30 kg svorio ir 500 veislinių kiaulių.

Susipažinti su PVSV ataskaita per 10 darbo dienų nuo skelbimo dienos galima: UAB „DGE Baltic Soil ant Environmental“ patalpose, Žolyno g. 3, Vilnius, el. p. daba@dge.lt ir Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Noriūnų seniūnijoje, Sodų g. 1, Noriūnų k., Kupiškio r. sav.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2015 m. spalio 5 d. 17:00 val. Noriūnų seniūnijos patalpose.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu daba@dge.lt ir ūkinės veiklos organizatoriui akmenlita@erdves.lt.