Informacija apie parengtą viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB „Vilniaus paukštynas“, Gamyklos g. 27, Rudaminos k., LT-13249, Vilniaus r. Tel. (8 5) 268 7331, el. p. vilniaus.paukstynas@kggroup.eu. Kontaktinis asmuo: Lina Svidraitė, l.svidraite@kggroup.eu.

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. (8 5) 264 4304, el. p. info@dge.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: viščiukų broilerių auginimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Šv. Jurgio g. 45, Darsūniškio k., Kruonio seniūnija, Kaišiadorių r.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius išvadoje dėl PAV programos nurodė, kad ataskaitos nenagrinės.

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt.

Susipažinti su PAV ataskaita per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima Kruonio seniūnijoje, Vilniaus g. 13, Kruonio mstl. darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., tel. (8 346) 57 131, el. p. ausra.lukosiene@kaisiadorys.lt, PAV dokumentų rengėjo būstinėje Smolensko g. 3, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. bei interneto svetainėje www.dge.lt rubrikoje „Visuomenės informavimas“.

Viešas supažindinimas su PAV ataskaita vyks 2019 m. birželio 27 d. 17 val. Kruonio seniūnijos patalpose.

Pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais galima teikti PAV dokumentų rengėjui raštu (paštu, el. paštu info@dge.lt), adresu Smolensko g. 3, Vilnius. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Su PAV ataskaita galima susipažinti ČIA.

Pranešimas apie parengtą UAB “Glastika” poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Glastika“, į. k. 300042810, Justiniškių g. 138, Vilnius, tel. 852461348, el. p. info@glastika.lt

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: stiklo paketų gamyba.

Ūkinės veiklos vieta: Justiniškių g. 138, Vilnius.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: esamame gamybos pastate gaminami įvairių techninių savybių stiklo paketai – iki 90 000 m2 per metus. Gamybos procesas susideda iš stiklo pjaustymo ir plovimo, rėmelio lankstymo ir klijavimo, paketų užpildymo argonu ir tarpų užpildymo hermetiku bei produkcijos sandėliavimo.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2019-04-23 iki 2019-05-08, Vilniaus m. sav. Pašilaičių seniūnijoje Žemynos g. 1, Vilniuje (darbo laikas I–IV 7.30–16.30 val., V 7.30–15.15 val., pietų pertrauka 11.30–12.15 val.); interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“; UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00 val.). Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019 m. gegužės 8 d. 17:00 val. Pašilaičių seniūnijoje, adresu Žemynos g. 1.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2019-05-08 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (85)2649676, el. p. vilnius@nvsc.lt

Informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galima rasti NVSC puslapyje.

Pranešimas apie parengtą UAB „Strektė“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Strektė“, į. k. 144715427, Metalistų g. 1F, Šiauliai, tel. 8 41 540261, el. p. strekte.finansai@gmail.com

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: nepavojingųjų statybinių atliekų tvarkymas

Ūkinės veiklos vieta: P. Motiekaičio g. 16, Šiauliai

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: nepavojingųjų statybinių atliekų (betono, plytų, bituminių mišinių, čerpių ir keramikos) tvarkymas, sukuriant statybinės skaldos produkciją – bituminių mišinių granules ir skaldą (8000 t/metus).

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2019-03-05 iki 2019-03-20 UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00 val.); interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“; Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir administracijos priimamajame, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai (darbo laikas I, II, IV – 8:00-17:00 val., III – 8:00-19:00 val., V – 8:00-15:45 val., pietų pertrauka 12:00-12:45 val.). Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019 m. kovo 20 d. 17:00 val. Šiaulių m. savivaldybės tarybos posėdžių salėje, adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2019-03-20 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu info@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel. 841 596374, el. p. siauliai@nvsc.lt.

Informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galima rasti NVSC puslapyje.

Pranešimas apie parengtą UAB „Trenduva“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Trenduva“, į. k. 304438643, T. Narbuto g. 5, Vilnius, tel. 8 620 84947, el. p. vidas.petkevicius@inreal.lt

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: baldų gamybos įmonės statyba ir eksploatacija

Ūkinės veiklos vieta: Pramonės g. 23, Guopstų k., Trakų r.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: kietų korpusinių baldų (stalų, lovų, lentynų, spintų) gamyba (500 000 m3/metus).

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2019-01-18 iki 2019-02-01 UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00 val.); interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“; Senųjų Trakų seniūnijoje, adresu Trakų g. 50, Senųjų Trakų k., Trakų r. sav. (darbo laikas I–IV 8:00–17:00 val., V 8:00–15:45 val., pietų pertrauka 12:00–12:45 val.). Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019 m. vasario 1 d. 17:00 val. Senųjų Trakų seniūnijoje, Trakų g. 50, Senųjų Trakų k.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2019-02-01 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu info@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 85 2649676, faks. 85 2649664, el. p. vilnius@nvsc.lt

Informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galima rasti NVSC puslapyje.