Ekogeologiniai tyrimai (teritorijos užterštumo tyrimai)

Ekogeologinio tyrimo tikslas – ištirti teritorijos grunto ir gruntinio vandens užterštumą, įvertinant galimą neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Ekogeologinis tyrimas suteikia informaciją apie požemio būklę, kad būtų išvengta nemalonių „siurprizų“ ateityje.

Ekogeologinis tyrimas atliekamas pagal Ekogeologinių tyrimų reglamentą. Tyrimus gali sudaryti keli etapai: preliminarus, detalus ir papildomas.

Preliminaraus ekogeologinio tyrimo metu įvertinamas galimas teritorijos užterštumas. Šio etapo metu tyrimo taškų tankis yra mažesnis, tačiau tiriama daugiau teršiančių medžiagų. Preliminarų tyrimą atlikti rekomenduojama įsigyjant žemės sklypą, o planuojant keisti žemės naudojimo paskirtį iš pramoninės į gyvenamąją – privaloma.

Detalus ekogeologinis tyrimas atliekamas, jei preliminaraus tyrimo metu teritorijoje buvo nustatyta tarša. Tyrimo metu tankinamas taškų tinklas, tačiau tiriamos tik preliminaraus tyrimo metu nustatytos teršiančios medžiagos. Tyrimo metu tiksliai apibrėžiamas taršos paplitimas.

Žemės ūkio objektams atliekame tyrimus pagal Žemės ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo aprašą.

Mūsų specialistai yra sukaupę didelę patirtį užterštų teritorijų tyrimo srityje, visoje Lietuvoje yra atlikę kelis šimtus ekogeologinių tyrimų. Vilniuje ištirtos buvusios „Skaiteks“, „Grąžtų“, „Kuro aparatūros“ gamyklos, Kaune – bitumu užteršta teritorija Palemone, buvę valymo įrenginiai Julijanavoje, Klaipėdoje – AB „Klaipėdos nafta“ teritorija, Šiauliuose – buvusio „Elnio“ fabriko teritorija, Zoknių oro uosto dalis, Panevėžyje – buvusių nuotekų filtracijos laukų Molainiuose teritorija, buvusių pesticidų kapinynų, gaisraviečių ir sandėlių teritorijos visoje Lietuvoje bei daugelis kitų.

Mūsų užsakovai: Vilniaus, Vilniaus r., Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Ukmergės, Šalčininkų savivaldybės, Lietuvos kariuomenė, AB “Lietuvos geležinkeliai”, AB „Klaipėdos nafta“, AB “Orlen Lietuva”, UAB “Litesko”, UAB “Eika”, UAB “Hanner”, UAB “Circkle K Lietuva”, UAB “Contestus”, UAB “Ekovalis”, UAB “Paroc” ir daugelis kitų.