Visuomenės informavimas

Informacija apie parengtą pieninių galvijų ūkio išplėtimo Žvirblonių k., Pakruojo r. poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, Tarvydų g. 4, Žvirblonių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav., tel. 8 421 49932, el. paštas: zvirbloniai@zubendrove.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. 8 5 264 4304, el. p. info@dge.lt, www.dge.lt.

Planuojama ūkinė veikla: pieninių galvijų ūkio išplėtimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Tarvydų g. 4, Žvirblonių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. Šiaulių apskr.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakingoji institucija, kuri tvirtins programą: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt.

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa susipažinti galima UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“.

Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti per 10 darbo dienų nuo paskelbimo dienos PAV dokumentų rengėjui. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

PAV programos skaitmeninę kopija galima parsisiųsti ČIA.