Visuomenės informavimas

INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU Margio žvyro telkinio (I sklypo), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Liūnų k., išžvalgytos dalies (apie 24 ha) išteklių naudojimo (gavybos) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Vilniaus karjerai“, Žarijų g. 6A, 02300 Vilnius, www.vilniauskarjerai.lt, tel. +370 618 44440, el. p. info@vilniauskarjerai.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, 03202 Vilnius, www.dge-group.lt, tel. +370 5 264 4304, el. p. info@dge.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Margio žvyro telkinio (I sklypo), esančio Vilniaus apskr., Trakų r. sav., Trakų sen., Liūnų k., išžvalgytos dalies (apie 24 ha) išteklių naudojimas (gavyba).

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas (Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. +370 5 264 9676, el. p. vilnius@nvsc.lt), Trakų rajono savivaldybės administracija (Vytauto g. 33, Trakai, tel. +370 528 55 486, el. p. info@trakai.lt), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius (Šnipiškių g. 3, Vilnius, tel. +370 5 273 1024, el. p. vilnius@kpd.lt), Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija (Kampelių g. 10, Aleknonių k., Alytaus r., tel. +370 315 49540, el. p. dzukija.suvalkija@saugoma.lt). Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (Švitrigailos g. 18, Vilnius, tel. +370 707 56866, el. p. pagd@vpgt.lt), pritardama programai, 2020 m. spalio 5 d. raštu Nr. 9.4-7-1679 (11.7.16), nurodė, jog PAV ataskaitos nagrinėti nepageidauja).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. p. aaa@gamta.lt).

Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą:

http://www.dge-group.lt/informacija-apie-viesa-visuomenes-supazindinima-su-margio-zvyro-telkinio-(i-sklypo),-esancio-traku-r-sav-,-traku-sen-,-liunu-k-,-iszvalgytos-dalies-(apie-24-ha)-istekliu-naudojimo-(gavybos)-poveikio-aplinkai-vertinimo-ataskaita/

(opens in a new tab)

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita viešinama: nuo 2024-02-26 iki 2024-03-26 PAV dokumentų rengėjo buveinėje (Smolensko g. 3, Vilnius, tel. +370 5 264 4304) darbo dienomis ir darbo valandomis bei Trakų r. sav. Trakų seniūnijos patalpose (Vytauto g. 33, Trakai, tel. +370 528 55 730) seniūnijos darbo dienomis ir darbo valandomis.

Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui iki: 2024-03-26 ir supažindinimo su ataskaita metu.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu): 2024-03-27 17 val. Trakų r. savivaldybės (Vytauto g. 33, Trakai) Didžiojoje posėdžių salėje (201 kab.) ir tiesioginės transliacijos internetu būdu MS Teams platformoje. Prisijungimo nuoroda https://shorturl.at/ksyDL (prisijungimo ID 329 287 110 795, kodas ojMa6G).

Su papildyta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita galima susipažinti ČIA

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos PRIEDAI

Su viešo susirinkimo protokolu galima susipažinti ČIA