Visuomenės informavimas

PRANEŠIMAS apie parengtą UAB “Autokausta” poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Autokausta“, Marvelės g. 199B, Kaunas, tel. 837 397555, el. p. statyba@autokausta.lt

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymas.

Ūkinės veiklos vieta: Marvelės g. 122, Kaunas.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: įrengtoje nepavojingų statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo aikštelėje numatoma sutvarkyti iki 20000 t/metus šių atliekų ir pagaminti 19565 t skaldos ir išvalyto dirvožemio, tinkamo naudojimui.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2022-01-06 iki 2022-01-20 interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“: http://www.dge-group.lt/visuomenes-informavimas/.

Viešas supažindinimas su PVSV vyks 2022 m. sausio 20 d. 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: https://zoom.us/j/99679109632?pwd=c3JrYlRJMnhCOWhUWjV2bG9tcXFEQT09 (prisijungimo ID: 996 7910 9632, kodas: 177486).

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2022-01-20 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu jmo@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentas, K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel. 837 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt

Su PVSV ataskaitos santrauka galima susipažinti ČIA

UAB “Autokausta” PVSV ataskaitos viešo supažindinimo protokolas