OkategoriseradeVisuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą UAB “ORION GLOBAL PET” polietilentereftalato (PET) plastiko gamyklos plėtros ir rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

UAB “ORION GLOBAL PET”, Metalo g. 16, LT-94102 Klaipėda, tel, +370 46 300 749, faks. +370 46 314 323, el. p. info@lt.indorama.net

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas:

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. +370 5 264 4304, el. p. info@dge.lt

Planuojama ūkinė veikla: UAB „ORION GLOBAL PET“ PET plastiko gamyklos plėtra ir rekonstrukcija, didinant esamas gamybos apimtis

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Metalo g. 16, LT-94102 Klaipėda

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas, Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys, Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje:

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, faks. (8) 706 62000,      el. p. aaa@aaa.am.lt

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa susipažinti galima nuo 2018-05-11 iki  2018-05-25: UAB ” DGE Baltic Soil and Environment” patalpose, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius (I-V 8:00-17:00 val.), interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, kontaktinis asmuo – Živilė Kaminskienė, el. p. zka@dge.lt, bei planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus „UAB “ORION GLOBAL PET” interneto svetainėje ogp.lt

PAV programos kopiją galima atsisiųsti ČIA.

Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti:

PAV dokumentų rengėjui – UAB ” DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. +370 5 264 4304, kontaktinis asmuo – Živilė Kaminskienė, el. p. zka@dge.lt

Užsakovui – UAB “ORION GLOBAL PET”, Metalo g. 16, LT-94102 Klaipėda, tel, +370 46 300 749, faks. +370 46 314 323, el. p. info@lt.indorama.net, kontaktinis asmuo – Arūnas Jonuška

Pasiūlymų kopijas papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.