Visuomenės informavimas

PRANEŠIMAS apie parengtą UAB „Pauliukai biomethane“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Pauliukai biomethane“, į. k. 306376101, adresas korespondencijai Kęstučio g. 50-6, LT-08112 Vilnius, tel. +370682 13833, el. p. pauliukaibiomethane@gmail.com.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: biodujų gamyba

Ūkinės veiklos vieta: Normainėlių k. 1B, Žeimių sen., Jonavos r. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: įmonė iš gyvūnų mėšlo ir srutų bei augalinės kilmės bioskaidžių produktų (biomasės) anaerobinio apdorojimo fermentatoriuose planuoja gaminti biodujas, kurias išvalius iki gamtinių dujų lygio (biometano) bus skystinamos ir transportuojamos autocisternomis arba suslegiamos ir CNG tipo autocisternomis tiekiamos išdujinimui į AB „Amber Grid“ dujotiekį.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2024-03-25 iki 2024-04-09 Jonavos r. sav. Žeimių seniūnijoje, Kauno g. 47, Žeimių mstl. (darbo laikas I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.), UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilniuje (I-V 8-17 val.), interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“. Viešas visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita įvyks 2024 m. balandžio 9 d. 17:00 val. Jonavos r. savivaldybės Žeimių seniūnijoje Kauno g. 47, Žeimių mstl.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2024-04-09 raštu PVSV dokumentų rengėjui el. paštu: info@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas, K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel. +37037331688, el. p. kaunas@nvsc.lt

Su PVSV ataskaita galima susipažinti ČIA, ataskaitos PRIEDAI

Su viešo susirinkimo protokolu galima susipažinti ČIA