Visuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą UAB „Strektė“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Strektė“, į. k. 144715427, Metalistų g. 1F, Šiauliai, tel. 8 41 540261, el. p. strekte.finansai@gmail.com

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: nepavojingųjų statybinių atliekų tvarkymas

Ūkinės veiklos vieta: P. Motiekaičio g. 16, Šiauliai

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: nepavojingųjų statybinių atliekų (betono, plytų, bituminių mišinių, čerpių ir keramikos) tvarkymas, sukuriant statybinės skaldos produkciją – bituminių mišinių granules ir skaldą (8000 t/metus).

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2019-03-05 iki 2019-03-20 UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00 val.); interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“; Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir administracijos priimamajame, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai (darbo laikas I, II, IV – 8:00-17:00 val., III – 8:00-19:00 val., V – 8:00-15:45 val., pietų pertrauka 12:00-12:45 val.). Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019 m. kovo 20 d. 17:00 val. Šiaulių m. savivaldybės tarybos posėdžių salėje, adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2019-03-20 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu info@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel. 841 596374, el. p. siauliai@nvsc.lt.

Informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galima rasti NVSC puslapyje.