Visuomenės informavimas

PRANEŠIMAS apie parengtą UAB “Ukmergės vandenys” poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Ukmergės vandenys“, Gėlių g. 18, Ukmergė, tel. +37034063135, el. p. admin@ukvand.lt.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: komunalinių nuotekų surinkimas ir valymas.

Ūkinės veiklos vieta: Serbentų g. 2A, Ukmergė.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: esamoje nuotekų valyklos teritorijoje (eksploatuojama nuo 1982 m.) UAB „Ukmergės vandenys“ vykdo nuotekų surinkimą, valymą iki nuotekoms išleidžiamoms į gamtinę aplinką nustatytų normatyvų ir išleidimą į gamtinę aplinką. Nuotekų valymo įrenginių našumas – 9000 m3/parą, maksimalus galimas – 12000 m3/parą.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2022-02-04 iki 2022-02-21, interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“: http://www.dge-group.lt/visuomenes-informavimas/.

Viešas supažindinimas su PVSV vyks 2022 m. vasario 21 d. 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas:

https://zoom.us/j/98863160738?pwd=Z3A1UmNnSlVaRE1HdThGNXo3c1Bidz09

(Prisijungimo ID: 988 6316 0738, Kodas: 030365).

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2022-02-21 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 852649678, el. p. vilnius@nvsc.lt

Su PVSV ataskaitos santrauka galima susipažinti ČIA

Su viešo susirinkimo protokolu supažinti galima ČIA