OkategoriseradeVisuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą UAB „Zenergija“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Zenergija“, į.k. 302850121, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, tel.: 85 2356080, faks. 85 2356089 el. p. info@modusenergy.com

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: Biodujų gamyba, šilumos ir elektros gamyba kogeneraciniame įrenginyje.

Ūkinės veiklos vieta: Rupinskų k. 4, Kazitiškio sen., Ignalinos r.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: UAB „Zenergija“ 2 ha sklype vykdoma šiluminės (8400 MWh/metus) ir elektros (8200 MWh/metus) energijos gamyba 999 kW kogeneraciniame įrenginyje iš biodujų, gaminamų iš kiaulių mėšlo ir biomasės fermentavimo būdu bioreaktoriuose. Planuojama biodujų gamybai naudoti bioskaidžias nepavojingas atliekas, įrengti trečią fermentatorių bei lagūną laikinam substrato laikymui, keičiant įmonės SAZ ribas.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2019-11-25 iki 2019-12-09: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00), interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, Kazitiškio seniūnijoje, Parko g. 7, Kazitiškio k., Ignalinos r. (I-IV 08:00-17:00, V 08:00-15:45, pertrauka 12:00-12:45). Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019 m. gruodžio 9 d. 17:00 val. Kazitiškio seniūnijoje, Parko g. 7, Kazitiškio k.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2019-12-09 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 85 2649676, faks. 85 2649664, el.p. vilnius@nvsc.lt.

Informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galima rasti NVSC puslapyje.