OkategoriseradeVisuomenės informavimas

Pranešimas apie planavimo organizatoriaus sprendimą neatlikti detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, interneto svetainė www.vilnius.lt.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, LT-01125 Vilnius, tel. (8 5) 261 1115, el. p. diana@smartas.lt.

Plano pavadinimas: sklypo Laisvės pr. 10 (kadastro Nr. 0101/0051:128) detaliojo plano koregavimas iniciavimo pagrindu.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. 2321V „Dėl žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 712) sprendinius inicijavimo pagrindu: nekeičiant sklype Laisvės pr. 10 (kadastro Nr. 0101/0051:128) nustatytos komercinės paskirties objektų teritorijos ir rekreacinės teritorijos naudojimo būdų, pakeisti detaliuoju planu nustatytą reglamentų zoną, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 15 punkto nuostatomis bei atsižvelgus į strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, kad detaliojo plano įgyvendinimas neturės reikšmingų pasekmių aplinkai, planavimo organizatorius 2018 vasario 27 d. įsakymu Nr. 30-569 nustatė, kad detaliojo plano koregavimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Informaciją teikia UAB “DGE Baltic Soil and Environment” aplinkosaugos projektų vadovas Albertas Bagdonavičius, tel. (5) 264 4304, aba@dge.lt.

  1. SPAV vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma.
  2. SPAV atrankos dokumentas.