Visuomenės informavimas

Informacija apie parengtą vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio HAE teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, buveinė Žvejų g.14, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 278 2907, faks. (8 5) 278 2906, el. p. info@le.lt, www. gamyba.le.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Žolyno g. 3, LT-10208 Vilnius, tel. (8 5) 264 4304, faks. (8 5) 215 3784, el. p. info@dge.lt, www.dge.lt., UAB „Teisingi energetikos sprendimai”, K. Donelaičio g. 81, LT-44249, Kaunas, tel. 8 655 70743, el.p. inga@tes.lt .

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: vėjo elektrinių parko įrengimas Kruonio HAE teritorijoje.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kruonio  HAE teritorija, Kruonio seniūnija, Kaišiadorių rajonas.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą  dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje – Aplinkos apsaugos agentūra.

Susipažinti su PAV ataskaita per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima Kruonio seniūnijoje adresu: Vilniaus g.13 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., Kruonio mstl., Kaišiadorių r., tel. (8 346) 57 131, PAV dokumentų rengėjo būstinėje Žolyno g. 3, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir interneto svetainėje www.dge.lt.

Viešas susirinkimas vyks 2016 m. rugpjūčio 9 d. 17 val. Kruonio seniūnijoje.

Pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais galima teikti PAV dokumentų rengėjui raštu (paštu, faksu, el. paštu info@dge.lt), adresu Žolyno g. 3, Vilnius. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.