Visuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Trakailand“, Šaltkalvių g. 24-44, Vilnius, tel. 861403330, el.p. zygintablazyte@gmail.com.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Žolyno g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, faks. 85 2154304, el. p. info@dge.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: poliuretano montavimo/sandarinimo putų gamyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Lauko g. 23, Šventininkų k., Trakų r.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: numatoma pastatyti gamybinį pastatą, sumontuoti dvi gamybos linijas poliuretano montavimo/sandarinimo putų gamybai. Planuojama per metus pagaminti 3 mln. sandarinimo putų flakonų, skirtų buitiniam ir profesionaliam naudojimui.

Susipažinti su PVSV ataskaita nuo 2016-07-11 iki 2016-07-22 darbo dienomis darbo valandomis galima: Senųjų Trakų seniūnijoje, Trakų g. 50, Senieji Trakai ir UAB „DGE Baltic Soil and Environmental“ patalpose, Žolyno g. 3, Vilnius, www.dge.lt, el. p. daba@dge.lt.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2016 m. liepos 25 d. 17:00 val. Šventininkų bibliotekoje, Ežero g. 12, Šventininkų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2016-07-22 raštu: PVSV dokumentų rengėjui el.p. adresu aki@dge.lt.