Visuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Kupiškio Akmenlita“, Puponių g. 13, Rudilių k., Noriūnų sen., Kupiškio r., tel. 8 459 44817, faks. 8 459 44966.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Žolyno g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, faks. 85 2154304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: kiaulių veisimas ir auginimas fermose.

Ūkinės veiklos vieta: Puponių g. 13, Rudilių k., Noriūnų sen., Kupiškio r.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Nustatoma sanitarinės apsaugos zona UAB „Kupiškio Akmenlita“ 14,35 ha žemės sklype specializuotame kiaulių auginimo komplekse vykdomai kiaulių veisimo ir auginimo veiklai. Komplekse laikoma iki 1400 paršavedžių, 7500 penimų kiaulių, 3800 paršelių iki 30 kg svorio ir 500 veislinių kiaulių.

Susipažinti su PVSV ataskaita per 10 darbo dienų nuo skelbimo dienos galima: UAB „DGE Baltic Soil ant Environmental“ patalpose, Žolyno g. 3, Vilnius, el. p. daba@dge.lt ir Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Noriūnų seniūnijoje, Sodų g. 1, Noriūnų k., Kupiškio r. sav.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2015 m. spalio 5 d. 17:00 val. Noriūnų seniūnijos patalpose.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu daba@dge.lt ir ūkinės veiklos organizatoriui akmenlita@erdves.lt.