Visuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą UAB „Ecoservice“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Ecoservice“, į. k. 123044722, Jočionių g. 13, Vilnius, tel. 85 2649251, el. p. egle.laukaityte@ecoservice.lt

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, į. k. 300085690, Žolyno g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: UAB „Ecoservice” antrinių žaliavų, mišrių komunalinių atliekų ir didžiųjų atliekų perkrovimo stotis Miško g. 34, Grabupių k., Šilutės r. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: UAB „Ecoservice“ planuoja įrengti atliekų perkrovimo stotį. Antrinių žaliavų, mišrių komunalinių ir didžiųjų atliekų iškrovimas, laikymas, presavimas ir perkrovimas į didesnės talpos automobilius bus vykdomas sandėliavimo paskirties pastate – angare. Į atliekų perkrovimo stotį planuojama atvežti apie 14 550 t/metus apvažiavimo būdu Šilutės rajone surinktų antrinių žaliavų ir atliekų, iš jų mišrių komunalinių atliekų – 13000 t/metus.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2017-01-10 iki 2017-01-24: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Žolyno g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00), internetinėje svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, el. p. jmo@dge.lt ir Šilutės seniūnijoje, Lietuvininkų g. 17, Šilutėje (darbo laikas: I-IV 08:00-17:00, V 08:00-15:45, pertrauka 12:00-12:45). Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2017 m. sausio 26 d. 17:00 val. Šilutės  seniūnijoje, Lietuvininkų g. 17, Šilutėje.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2017-01-26 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu jmo@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 85 2124098, faks. 85 2612707, el. p. info@nvsc.lt.