Visuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą UAB „HC Betonas“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „HC Betonas“, Technikos g. 7K, Kaunas, tel.: 8 37 380832, faks. 8 37 380872, el. p. vilnius@hcbetonas.lt.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Žolyno g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, faks. 85 2154304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: prekinio betono gamyba.

Ūkinės veiklos vieta: Sandėlių g. 16, Vilnius.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama įrengti betono mazgą ir gaminti iki 120 m3 per dieną, 20 000 m3 per metus prekinio betono.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2016-10-24 iki 2016-11-07: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Žolyno g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00), www.dge.lt, el. p. aki@dge.lt ir Panerių seniūnijoje, Žalioji a. 3, Vilnius (I-IV 7:30-16:30, V 7:30-15:15, pietūs 11:30-12:15) arba atsisiųsti paspaudus šią nuorodą.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2016 m. lapkričio 10 d. 17:00 val. Panerių seniūnijos I a. Bendruomenės namuose, Žalioji a. 3, Vilnius.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2016-11-07 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt

.