Visuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą UAB „Plasteksa“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Plasteksa“, K. Ulvydo g. 11-102, Vilnius, tel. 865567086.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Žolyno g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, faks. 85 2154304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: antrinių žaliavų perdirbimas ir plastikų gaminių gamyba.

Ūkinės veiklos vieta: Jočionių g. 13, Vilnius.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama gamybiniame pastate iš įmonių gaunamų po rūšiavimo antrines polietileno, polipropileno žaliavas apdoroti ir paruošti tarpinį produktą – plastiko dribsnius (10000 t/m) ir granules (10000 t/m). Taip pat numatoma įvairių plastikinių gaminių, panaudojant perdirbtas antrines žaliavas, gamyba liejimo (15000 t/m) ir ekstruzijos (15000 t/m) būdu.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2016-10-17 iki 2016-10-31: UAB „DGE Baltic Soil ant Environment“ patalpose, Žolyno g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00), www.dge.lt, el. p. aki@dge.lt ir Panerių seniūnijoje, Žalioji a. 3, Vilnius (I-IV 7:30-16:30, V 7:30-15:15, pietūs 11:30-12:15).

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2016 m. lapkričio 2 d. 17:00 val. Panerių seniūnijos I a. Bendruomenės namuose, Žalioji a. 3, Vilnius.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2016-10-31 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt