Visuomenės informavimas

Informacija apie parengtą daugiabučių gyvenamųjų namų L. Zamenhofo gatvėje, Vilniuje statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Gudinas“, Suopių g. 6, Riešė, LT-14265 Vilniaus r., tel. 8 659 49771, el. p. erikas.sipko@inbox.lt.  

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Žolyno g. 3, LT-10208 Vilnius, tel. (8 5) 264 4304, faks. (8 5) 215 3784, el. p. info@dge.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo L. Zamenhofo gatvėje, Vilniuje statyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Fabijoniškių sen., L. Zamenhofo g.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Vilniaus m. savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius. PAV programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Su PAV programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos PAV dokumentų rengėjo būstinėje adresu UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Žolyno g. 3, 10208 Vilnius ir interneto svetainėje (nuoroda).

Pasiūlymai teikiami raštu PAV dokumentų rengėjui UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ adresu Žolyno g. 3, LT-10208 Vilnius arba el. p. info@dge.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.