Pranešimas apie parengtą UAB „Trenduva“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Trenduva“, į. k. 304438643, T. Narbuto g. 5, Vilnius, tel. 8 620 84947, el. p. vidas.petkevicius@inreal.lt

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: baldų gamybos įmonės statyba ir eksploatacija

Ūkinės veiklos vieta: Pramonės g. 23, Guopstų k., Trakų r.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: kietų korpusinių baldų (stalų, lovų, lentynų, spintų) gamyba (500 000 m3/metus).

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2019-01-18 iki 2019-02-01 UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00 val.); interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“; Senųjų Trakų seniūnijoje, adresu Trakų g. 50, Senųjų Trakų k., Trakų r. sav. (darbo laikas I–IV 8:00–17:00 val., V 8:00–15:45 val., pietų pertrauka 12:00–12:45 val.). Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019 m. vasario 1 d. 17:00 val. Senųjų Trakų seniūnijoje, Trakų g. 50, Senųjų Trakų k.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2019-02-01 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu info@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 85 2649676, faks. 85 2649664, el. p. vilnius@nvsc.lt

Susipažinti su PVSV ataskaitos santrauka galima ČIA.

Su UAB „Trenduva“  viešo visuomenės supažindinimo (susirinkimo) protokolu galima susipažinti ČIA.

Pranešimas apie parengtą UAB „Medicinos Linija“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Medicinos Linija“, į. k. 145889060, Karaliaučiaus g. 29, Šiauliai, tel. 841553553, el. p. dental@i-dental.lt

PŪV PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 852644304, el. p. info@dge.lt

PŪV pavadinimas: odontologinių produktų gamyba.

PŪV vieta: Aviacijos g. 28, Šiauliai.

Trumpas PŪV aprašymas: UAB „Medicinos linija“ 1,5843 ha ploto teritorijoje, esančioje Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje, planuoja pastatyti ir eksploatuoti odontologinių produktų gamybos įmonę, kurioje planuojama gaminti odontologines medžiagas ir priemones, dantų pastą ir kt.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2019-01-14 iki 2019-01-28 UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00 val.), interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, Šiaulių savivaldybės priimamajame Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai (darbo laikas I, II, IV – 8.00-17.00 val., III – 8.00-19.00 val., V – 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.). Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019 m. sausio 28 d. 17:00 val. Šiaulių m. savivaldybės Tarybos posėdžių salėje, adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2019-01-28 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel. (841) 596374, el. p. siauliai@nvsc.lt

Susipažinti su PVSV ataskaitos santrauka galima ČIA.

Su UAB „Medicinos linija“  viešo visuomenės supažindinimo (susirinkimo) protokolu galima susipažinti ČIA.

Pranešimas apie parengtą UAB „EMP Recycling“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „EMP Recycling“, į. k. 124824426, Sporto g. 46, Marijampolė, tel. 865021426, el. p. emp@emp.lt

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: nepavojingų ir pavojingų atliekų tvarkymas.

Ūkinės veiklos vieta: Sporto g. 46, Marijampolė.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: esamo pastato dalyje 200 m2 nuomojamose patalpose bus įrengtos iš gyventojų bei kitų ūkio subjektų atvežtų pavojingų ir nepavojingų atliekų laikymo zonos, teritorijos dalyje bus įrengti uždari spec. konteineriai stambių elektronikos atliekų surinkimui.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2018-12-27 iki 2019-01-10, Marijampolės savivaldybės Narto seniūnijoje Lietuvininkų g. 18, Marijampolėje (darbo laikas I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.); interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“; UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00 val.). Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019 m. sausio 10 d. 17:00 val. Marijampolės savivaldybės Narto seniūnijoje, adresu Lietuvininkų g. 18, 105 kab.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2019-01-10 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. (8343)53332, el. p. marijampole@nvsc.lt 

Su PVSV santrauka galima susipažinti ČIA.

Su UAB „EMP Recycling“  viešo visuomenės supažindinimo (susirinkimo) protokolu galima susipažinti ČIA.

Pranešimas apie parengtą ŽŪB „Šiaurės bulius“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: ŽŪB „Šiaurės bulius“, Linkuvos g. 54, Klovainiai, LT-83204 Pakruojo r.; Tel. 8 682 22236, el. p. siauresbulius@yahoo.com.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 8 5 2644304, el. p. info@dge.lt.

Ūkinės veiklos pavadinimas: ŽŪB „Šiaurės bulius“ mėsinių galvijų komplekso plėtra.

Ūkinės veiklos vieta: Linkuvos g. 48, 50, 54, 56, 58 Klovainiai, Pakruojo r. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Vietoje buvusių gyvulininkystės centro griaunamų statinių planuojama pastatyti šalia vieno esamo papildomus keturis tvartus mėsinių galvijų auginimui. Įgyvendinus projektą, komplekse numatoma laikyti iki 1780 galvijų (974 SG).

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2018-12-06 iki 2018-12-20 UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00 val.), interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, Pakruojo r. sav. Klovainių seniūnijoje Žalioji g. 19, Klovainių mstl. (I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.).

Viešas visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita įvyks 2018 m. gruodžio 20 d. 17:00 val. Klovainių Kultūros namuose, Žalioji g. 19, Klovainiai, Pakruojo r.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2018-12-20 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu kok@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel. 8(41) 596374, el. p. siauliai@nvsc.lt.

Informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galima rasti NVSC puslapyje.