Pranešimas apie parengtą UAB „SKALDA“ Margio žvyro telkinio (I sklypo), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Liūnų k., išžvalgytos dalies (apie 24 ha) išteklių naudojimo (gavybos) poveikio aplinkai vertinimo programą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Skalda“, V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius, www.uabskalda.lt, tel. +370 611 33322, el. p. info@uabskalda.lt

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, www.dge.lt, tel. +370 5 264 4304, el. p. info@dge.lt

Planuojama ūkinė veikla: Margio žvyro telkinio (I sklypo) išžvalgytos dalies (apie 24 ha) išteklių naudojimas (gavyba)

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskr., Trakų r. sav., Trakų sen., Liūnų k.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: Trakų rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. +370 706 62008, faks. +370 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa susipažinti galima nuo 2020-09-18 iki 2020-10-02 UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ interneto svetainėje www.dge.lt (www.dge.lt/visuomenes-informavimas/)

Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti:

PAV dokumentų rengėjui – UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, 03202 Vilnius, tel. +370 5 264 43 04, kontaktinis asmuo – Jurgita Morkūnienė, el. p. jmo@dge.lt

Užsakovui – UAB „Skalda“, V. Nagevičiaus g. 3, 08327 Vilnius, tel. +370 611 33322, el. p. info@uabskalda.lt, kontaktinis asmuo – Žilvinas Markevičius.

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Su parengta PAV programa galima susipažinti ČIA

Pranešimas apie parengtą UAB “Soltera” poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Soltera“, į.k. 148063794, Ramygalos g. 149, Panevėžys, tel. +37045581414, el. p. info@perlit.lt

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: agroperlito gamyba.

Ūkinės veiklos vieta: Ramygalos g. 149, Panevėžys.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: įmonė iš importuojamos perlito akmens žaliavos gamina 40 000 m3 per metus agroperlito.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2020-09-10 iki 2020-09-24: Panevėžio m. savivaldybės 318 kab. Laisvės a. 20, Panevėžys (darbo laikas I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.), UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00), interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, Viešas visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita įvyks 2020 m. rugsėjo 24 d. 17:00 val. Panevėžio savivaldybės II a Posėdžių salėje, adresu Laisvės a. 20, Panevėžys.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2020-09-24 raštu: PVSV dokumentų rengėjui el. paštu: aki@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentas, Respublikos g. 13, Panevėžys, tel. 845596173, el. p. panevezys@nvsc.lt

Su parengta PVSV ataskaita galima susipažinti ČIA

Pranešimas apie parengtą UAB “Domarkų žuvys” poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Domarkų žuvys“, į.k. 304595363, P. Matulionio g. 42, Mažeikiai, tel. +37068388153, el. p. domarku.zuvys@gmail.com
Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt
Ūkinės veiklos pavadinimas: žuvų auginimas ir perdirbimas.
Ūkinės veiklos vieta: P. Matulionio g. 42, Mažeikiai.
Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: šiuo metu įmonė augina afrikinius šamus. Planuojama veikla – žuvies perdirbimas – išpjaustymas, filė gamyba, rūkymas.
Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2020-08-25 iki 2020-09-08: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00), interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, Mažeikių seniūnijoje Laisvės g. 39, Mažeikiai (darbo laikas I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.). Viešas visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita įvyks 2020 m. rugsėjo 8 d. 17:00 val. Mažeikių seniūnijoje 104 kab., adresu Laisvės g. 39, Mažeikiai.
Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2020-09-08 raštu: PVSV dokumentų rengėjui el. paštu: aki@dge.lt.
Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Telšių departamentas, J. Biliūno g. 3, Telšiai, tel. 844447276, faks. 844469720, el. p. telsiai@nvsc.lt

Su PVSV ataskaitos santrauką galima susipažinti ČIA

Pranešimas apie parengtą UAB „Žvyro karjerai“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Žvyro karjerai“, į.k. 111646297, Plačioji g. 31, Senųjų Trakų k., LT 21146 Trakų r., tel. +370 528 59400, el. p. eglute.survilaite@zvyras.lt

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: nepavojingų statybinių atliekų perdirbimas.

Ūkinės veiklos vieta: Plačioji g. 27, Senųjų Trakų k., Trakų r.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: įmonė planuoja vykdyti nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų (betono, plytų, akmenų ir kitų statybinės atliekų) tvarkymo veiklą, kurios metu gamins įvairių frakcijų skaldą.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2020-05-22 iki 2020-06-08: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00), interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, Senųjų Trakų seniūnijoje, Trakų g. 50, Senieji Trakai, Trakų r. (I-IV 08:00-17:00, V 08:00-15:45, pertrauka 12:00-12:45). Viešas visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita įvyks 2020 m. birželio 8 d. 17:00 val. Trakų rajono savivaldybės didžiojoje salėje, Vytauto g. 33, Trakai.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2020-06-08 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 85 2649676, faks. 85 2649664, el.p. vilnius@nvsc.lt.

Su PVSV ataskaitos santrauką galima susipažinti ČIA