Pranešimas apie parengtą UAB „Žvyro karjerai“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Žvyro karjerai“, į.k. 111646297, Plačioji g. 31, Senųjų Trakų k., LT 21146 Trakų r., tel. +370 528 59400, el. p. eglute.survilaite@zvyras.lt

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: nepavojingų statybinių atliekų perdirbimas.

Ūkinės veiklos vieta: Plačioji g. 27, Senųjų Trakų k., Trakų r.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: įmonė planuoja vykdyti nepavojingųjų statybinių ir griovimo atliekų (betono, plytų, akmenų ir kitų statybinės atliekų) tvarkymo veiklą, kurios metu gamins įvairių frakcijų skaldą.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2020-05-22 iki 2020-06-08: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00), interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, Senųjų Trakų seniūnijoje, Trakų g. 50, Senieji Trakai, Trakų r. (I-IV 08:00-17:00, V 08:00-15:45, pertrauka 12:00-12:45). Viešas visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita įvyks 2020 m. birželio 8 d. 17:00 val. Trakų rajono savivaldybės didžiojoje salėje, Vytauto g. 33, Trakai.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2020-06-08 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 85 2649676, faks. 85 2649664, el.p. vilnius@nvsc.lt.

Su PVSV ataskaitos santrauką galima susipažinti ČIA

Pranešimas apie parengtą UAB „Metso Lithuania“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Metso Lithuania“, į.k. 305243183, Lvovo g. 105A, Vilnius, tel.: +37068666476, el. p. ricardas.salkauskas@metso.com

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: gumos ir poliuretano gaminių gamyba.

Ūkinės veiklos vieta: Liejyklos g. 10, Šiauliai.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: UAB „Metso Lithuania“ gamybiniame pastate planuoja gaminti įvairius presuotus forminius gumos (4 000 t/m.) ir poliuretano (3 000 t/m.) gaminius, skirtus pramonės technologijoms.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2020-05-11 iki 2020-05-25: Šiaulių m. savivaldybėje, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, (I-IV 08:00-17:00, V 08:00-15:45, pertrauka 12:00-12:45), UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00), interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“.

Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita įvyks 2020 m. gegužės 25 d. 17:00 val. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtą karantiną, viešas supažindinimas su PVSV vyks internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: https://zoom.us/j/91867366683. Rekomenduojama prisijungti 16:50, smulkesnė informacija teikiama aki@dge.lt arba tel. 852644304.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2020-05-25 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai tel. 841596374, el.p. siauliai@nvsc.lt.

Informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galima rasti NVSC puslapyje.

Informacija apie parengtą pieninių galvijų ūkio išplėtimo Žvirblonių k., Pakruojo r. poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, Tarvydų g. 4, Žvirblonių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav., tel. 8 421 49932, el. paštas: zvirbloniai@zubendrove.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. 8 5 264 4304, el. p. info@dge.lt, www.dge.lt.

Planuojama ūkinė veikla: pieninių galvijų ūkio išplėtimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Tarvydų g. 4, Žvirblonių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. Šiaulių apskr.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakingoji institucija, kuri tvirtins programą: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt.

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa susipažinti galima UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“.

Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti per 10 darbo dienų nuo paskelbimo dienos PAV dokumentų rengėjui. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

PAV programos skaitmeninę kopija galima parsisiųsti ČIA.

Pranešimas apie parengtą UAB „KURANA“ bioetanolio gamyklos rekonstrukcijos ir plėtros poveikio aplinkai vertinimo programą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:

UAB „KURANA“, Mūšos g. 19, LT-39103, Aukštikalnių k., Pasvalio r., tel. +370 451 34500, el. p. info@kurana.lt

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas:

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. +370 5 264 4304, el. p. info@dge.lt

Planuojama ūkinė veikla: UAB „Kurana“ bioetanolio gamyklos rekonstrukcija ir plėtrą, didinant esamas gamybos apimtis

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r

Poveikio aplinkai vertinimo  subjektai:

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje:

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, faks. (8) 706 62000,      el. p. aaa@aaa.am.lt

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa susipažinti galima nuo 2020-03-27 iki 2020-04-10: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, kontaktinis asmuo – Darius Lapinskas, el. p. dala@dge.lt , bei planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus UAB „Kurana“ interneto svetainėje www.kurana.lt.

PAV programos skaitmeninę kopija galima parsisiųsti ČIA.

Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti:

PAV dokumentų rengėjui – UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. +370 618 23194, kontaktinis asmuo – Darius Lapinskas, el. p. dala@dge.lt

Užsakovui – UAB „Kurana“, Mūšos g. 19, LT-39103, Aukštikalnių k., Pasvalio r., tel. +370 451 34500, el. p. info@kurana.lt, kontaktinis asmuo – Mindaugas Bučas

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.