Pranešimas apie parengtą UAB „Zenergija“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Zenergija“, į.k. 302850121, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, tel.: 85 2356080, faks. 85 2356089 el. p. info@modusenergy.com

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: Biodujų gamyba, šilumos ir elektros gamyba kogeneraciniame įrenginyje.

Ūkinės veiklos vieta: Rupinskų k. 4, Kazitiškio sen., Ignalinos r.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: UAB „Zenergija“ 2 ha sklype vykdoma šiluminės (8400 MWh/metus) ir elektros (8200 MWh/metus) energijos gamyba 999 kW kogeneraciniame įrenginyje iš biodujų, gaminamų iš kiaulių mėšlo ir biomasės fermentavimo būdu bioreaktoriuose. Planuojama biodujų gamybai naudoti bioskaidžias nepavojingas atliekas, įrengti trečią fermentatorių bei lagūną laikinam substrato laikymui, keičiant įmonės SAZ ribas.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2019-11-25 iki 2019-12-09: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00), interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, Kazitiškio seniūnijoje, Parko g. 7, Kazitiškio k., Ignalinos r. (I-IV 08:00-17:00, V 08:00-15:45, pertrauka 12:00-12:45). Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019 m. gruodžio 9 d. 17:00 val. Kazitiškio seniūnijoje, Parko g. 7, Kazitiškio k.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2019-12-09 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 85 2649676, faks. 85 2649664, el.p. vilnius@nvsc.lt.

Su PVSV ataskaitos santrauka galima susipažinti ČIA.

Pranešimas apie parengtą AB „Vilniaus baldai“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: AB „Vilniaus baldai“, į. k. 121922783, Savanorių pr. 178B, Vilnius, tel. 8 687 38282, el. p. jurgita.nasliuniene@vilniausbaldai.lt

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: baldų gamyba Savanorių pr. 178B, Vilniuje.

Ūkinės veiklos vieta: Savanorių pr. 178B, Vilnius.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: faneruotų korpusinių baldų (lovų dugnų, vaikiškų lovų, lentynų, durų) gamyba (iki 152  000 m3/metus).

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2019-07-01 iki 2019-07-15 UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00 val.); interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“; Vilkpėdės seniūnijoje, adresu Savanorių pr. 49, Vilniuje (darbo laikas I–IV 7:30–16:30 val., V 7:30–15:15 val., pietų pertrauka 11:30–12:15 val.). Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019 m. liepos 15 d. 17:00 val. Vilkpėdės seniūnijoje, Savanorių pr. 49, Vilniuje.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2019-07-15 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu info@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 85 2649676, faks. 85 2649664, el. p. vilnius@nvsc.lt

Informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galima rasti NVSC puslapyje.

Informacija apie parengtą UAB “ORION GLOBAL PET” polietilenteraftalato (PET) plastiko gamyklos plėtros ir rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „ORION GLOBAL PET“, Metalo g. 16, LT – 94102 Klaipėda, tel. +370 46 300 749, faks. +370 46 314 323, el. p. info@indorama.net, int. svetainė www.ogp.lt

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „DGE BALTIC SOIL AND ENVIRONMENT“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, Tel. +370 5 264 4304, el. p . info@dge.lt, int. svetainė www.dge-group.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „ORION GLOBAL PET“ PET plastiko gamyklos plėtra ir rekonstrukcija, didinant esamas gamybos apimtis

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Metalo g. 16, LT – 94102 Klaipėda

Poveikio aplinkai vertinimo  subjektai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas. Kultūros Paveldo Departamento prie Kultūros Ministerijos Klaipėdos skyrius PAV ataskaitos nagrinėti nepageidauja (vadovaujantis 2018-05-22 raštu Nr. (9.38.-Kl)2Kl-518).

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt

Susipažinti su PAV ataskaita galima nuo 2019-06-06 iki 2019-07-05: UAB “DGE Baltic Soil and Environment” patalpose, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius (I-V 8:00-17:00 val.), interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, kontaktinis asmuo – Živilė Kaminskienė, el. p. zka@dge.lt, bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje, Liepų g. 11, Klaipėda. Viešas susirinkimas dėl PAV ataskaitos įvyks 2019 m. liepos 9 d. 17 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Tarybos posėdžių salėje, adresu, Liepų g. 11, Klaipėda

Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti: PAV dokumentų rengėjui – UAB ” DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. +370 5 264 4304, kontaktinis asmuo – Živilė Kaminskienė, el. p. zka@dge.lt

Užsakovui – UAB “ORION GLOBAL PET”, Metalo g. 16, LT-94102 Klaipėda, tel, +370 46 300 749, faks. +370 46 314 323, el. p. info@lt.indorama.net, kontaktinis asmuo – Arūnas Jonuška.

Su PAV ataskaita galima susipažinti ČIA. PAV ataskaitos priedas 1 ir priedas 2.