INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU Margio žvyro telkinio (I sklypo), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Liūnų k., išžvalgytos dalies (apie 24 ha) išteklių naudojimo (gavybos) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Vilniaus karjerai“, Žarijų g. 6A, 02300 Vilnius, www.vilniauskarjerai.lt, tel. +370 618 44440, el. p. info@vilniauskarjerai.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, 03202 Vilnius, www.dge-group.lt, tel. +370 5 264 4304, el. p. info@dge.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Margio žvyro telkinio (I sklypo), esančio Vilniaus apskr., Trakų r. sav., Trakų sen., Liūnų k., išžvalgytos dalies (apie 24 ha) išteklių naudojimas (gavyba).

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas (Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. +370 5 264 9676, el. p. vilnius@nvsc.lt), Trakų rajono savivaldybės administracija (Vytauto g. 33, Trakai, tel. +370 528 55 486, el. p. info@trakai.lt), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius (Šnipiškių g. 3, Vilnius, tel. +370 5 273 1024, el. p. vilnius@kpd.lt), Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija (Kampelių g. 10, Aleknonių k., Alytaus r., tel. +370 315 49540, el. p. dzukija.suvalkija@saugoma.lt). Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (Švitrigailos g. 18, Vilnius, tel. +370 707 56866, el. p. pagd@vpgt.lt), pritardama programai, 2020 m. spalio 5 d. raštu Nr. 9.4-7-1679 (11.7.16), nurodė, jog PAV ataskaitos nagrinėti nepageidauja).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. p. aaa@gamta.lt).

Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą:

http://www.dge-group.lt/informacija-apie-viesa-visuomenes-supazindinima-su-margio-zvyro-telkinio-(i-sklypo),-esancio-traku-r-sav-,-traku-sen-,-liunu-k-,-iszvalgytos-dalies-(apie-24-ha)-istekliu-naudojimo-(gavybos)-poveikio-aplinkai-vertinimo-ataskaita/

(opens in a new tab)

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita viešinama: nuo 2024-02-26 iki 2024-03-26 PAV dokumentų rengėjo buveinėje (Smolensko g. 3, Vilnius, tel. +370 5 264 4304) darbo dienomis ir darbo valandomis bei Trakų r. sav. Trakų seniūnijos patalpose (Vytauto g. 33, Trakai, tel. +370 528 55 730) seniūnijos darbo dienomis ir darbo valandomis.

Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir atliekamo poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui iki: 2024-03-26 ir supažindinimo su ataskaita metu.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu): 2024-03-27 17 val. Trakų r. savivaldybės (Vytauto g. 33, Trakai) Didžiojoje posėdžių salėje (201 kab.) ir tiesioginės transliacijos internetu būdu MS Teams platformoje. Prisijungimo nuoroda https://shorturl.at/ksyDL (prisijungimo ID 329 287 110 795, kodas ojMa6G).

Su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita galima susipažinti ČIA

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos PRIEDAI

PRANEŠIMAS apie parengtą ŽŪB „Ginkūnų paukštynas“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: ŽŪB „Ginkūnų paukštynas“, į. k. 175712411, Šiaulių r., Ginkūnų sen., Malavėnų k., Bruknių g. 3, tel. +37041589115, el. p. ginkunupaukstynas@yahoo.com

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: naminių paukščių auginimas

Ūkinės veiklos vieta: Bruknių g. 3, Malavėnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: PŪV teritorijoje yra plėtojamas paukštininkystės verslas: vištų dedeklių laikymas, kiaušinių gavyba ir jų realizacija. Rekonstrukcijos metu numatoma rekonstruoti esamus pastatus, sumažinant auginamų laikomų dedeklių iki 151763 vnt.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2023-11-27 iki 2023-12-11 Šiaulių r. sav. Ginkūnų seniūnijoje, Žeimių g. 9, Ginkūnų k. (darbo laikas I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.), UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilniuje (I-V 8-17 val.), interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“. Viešas visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita įvyks 2023 m. gruodžio 12 d. 17:00 val. Šiaulių r. savivaldybės kultūros centro Ginkūnų filiale, Žeimių g. 9, Ginkūnų k.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2023-12-11 raštu PVSV dokumentų rengėjui el. paštu: info@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel. 841 596374, el. p. siauliai@nvsc.lt

Susipažinti su PVSV ataskaita galima ČIA

Susipažinti su PVSV ataskaitos priedais galima ČIA

Su viešo susirinkimo protokolu susipažinti galima ČIA

PRANEŠIMAS apie parengtą UAB „MMA Foods“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „MMA Foods“, į. k. 302734572, Pušyno g. 6, Pieštuvėnų k., Prienų r., tel. +370 687 15458, el. p. gediminas@ekofarm.lt

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. +370 5 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: ankštinių kultūrų krakmolo miltų gamyba.

Ūkinės veiklos vieta: Sasnavos g. 70F, Marijampolė.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Pramoninėje Marijampolės miesto zonoje esančiame pastate bus vykdomas ankštinių kultūrų perdirbimas. Per metus planuojama pagaminti iki 10000 t/metus krakmolo miltų, krakmolo atliekų miltų ir jų granulių.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2023-08-16 iki 2023-09-01 Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto seniūnijoje, Lietuvininkų g. 18, Marijampolėje (darbo laikas I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.), UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilniuje (I-V 8-17 val.), interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“. Viešas visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita įvyks 2023 m. rugsėjo 4 d. 17:00 val. Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto seniūnijoje (Lietuvininkų g. 18, Marijampolėje), 115 kab.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2023-09-01 raštu PVSV dokumentų rengėjui el. p. info@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. +370 343 53332, el. p. marijampole@nvsc.lt

Informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galima rasti NVSC puslapyje.

PRANEŠIMAS apie UAB „MMA Foods“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos visuomenės informavimo procedūrų nutraukimą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Informuojame, kad visuomenės supažindinimo su parengta UAB „MMA Foods“ PVSV ataskaita susirinkimas, kuris buvo numatytas 2023 m. rugpjūčio 23 d. 17:00 val. Marijampolės miesto seniūnijoje, Lietuvininkų g. 18, Marijampolėje, NEĮVYKS. Apie naujai paskirtą susirinkimo datą ir laiką visuomenė bus informuota pakartotinai.