Pranešimas apie parengtą UAB „KURANA“ bioetanolio gamyklos rekonstrukcijos ir plėtros poveikio aplinkai vertinimo programą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:

UAB „KURANA“, Mūšos g. 19, LT-39103, Aukštikalnių k., Pasvalio r., tel. +370 451 34500, el. p. info@kurana.lt

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas:

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. +370 5 264 4304, el. p. info@dge.lt

Planuojama ūkinė veikla: UAB „Kurana“ bioetanolio gamyklos rekonstrukcija ir plėtrą, didinant esamas gamybos apimtis

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r

Poveikio aplinkai vertinimo  subjektai:

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje:

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, faks. (8) 706 62000,      el. p. aaa@aaa.am.lt

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa susipažinti galima nuo 2020-03-27 iki 2020-04-10: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, kontaktinis asmuo – Darius Lapinskas, el. p. dala@dge.lt , bei planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus UAB „Kurana“ interneto svetainėje www.kurana.lt.

PAV programos skaitmeninę kopija galima parsisiųsti ČIA.

Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti:

PAV dokumentų rengėjui – UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. +370 618 23194, kontaktinis asmuo – Darius Lapinskas, el. p. dala@dge.lt

Užsakovui – UAB „Kurana“, Mūšos g. 19, LT-39103, Aukštikalnių k., Pasvalio r., tel. +370 451 34500, el. p. info@kurana.lt, kontaktinis asmuo – Mindaugas Bučas

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Pranešimas apie UAB „Eigirdžių agrofirma“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą, pakoreguotą pagal NVSC pastabas

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Eigirdžių agrofirma“, į.k. 180255117, Telšės g. 11, Eigirdžių mst., Telšių r. sav., tel.: +37044441538, faks. +37044441538, el.p. agrofirma@zebra.lt.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: kiaulių veisimas, auginimas, pardavimas, skerdimas, skerdienos pardavimas.

Ūkinės veiklos vieta: Telšės g. 11, Eigirdžių mst., Telšių r. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: specializuotame kiaulių auginimo komplekse vykdoma kiaulių veisimo ir auginimo veikla, laikomos paršavedės, paršeliai ir penimos kiaulės. Leidžiamas komplekso pajėgumas – 24 100 vnt. arba 2 248 SG įvairių grupių kiaulių.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Telšių departamentas, J. Biliūno g. 3, Telšiai, tel. (8 444) 47 276, faks. (8 444) 69 720, el.p. telsiai@nvsc.lt.

Su PVSV ataskaita galima susipažinti ČIA.

Informacija apie viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą

Posted Posted in Visuomenės informavimas

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB „Vilniaus paukštynas“, Gamyklos g. 27, Rudaminos k., LT-13249, Vilniaus r. Tel. (8 5) 268 7331, el. p. vilniaus.paukstynas@kggroup.eu. Kontaktinis asmuo: Lina Svidraitė, l.svidraite@kggroup.eu.

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. (8 5) 264 4304, el. p. info@dge.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: viščiukų broilerių auginimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Šv. Jurgio g. 45, Darsūniškio k., Kruonio seniūnija, Kaišiadorių r.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinėjo PAV dokumentus ir teikė išvadas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius išvadoje dėl PAV programos nurodė, kad ataskaitos nenagrinės.

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt.

Susipažinti su PAV ataskaita galima PAV dokumentų rengėjo būstinėje Smolensko g. 3, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. bei interneto svetainėje www.dge.lt rubrikoje „Visuomenės informavimas“.

Pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais galima teikti PAV dokumentų rengėjui raštu (paštu, el. paštu info@dge.lt), adresu Smolensko g. 3, Vilnius. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos atsakingai institucijai.

Su PAV ataskaita galima susipažinti ČIA (Priedai).