Visuomenės informavimas

Pranešimas apie pieninių galvijų ūkio išplėtimo Žvirblonių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Pakruojo r. Žvirblonių žemės ūkio bendrovė, Simaniškių g. 19, Žvirblonių k., Pakruojo r. sav., tel. […]

PRANEŠIMAS apie parengtą UAB “Autokausta” poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Autokausta“, Marvelės g. 199B, Kaunas, tel. 837 397555, el. p. statyba@autokausta.lt Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: […]

PRANEŠIMAS apie parengtą UAB „Pauliukai biomethane“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Pauliukai biomethane“, į. k. 306376101, adresas korespondencijai Kęstučio g. 50-6, LT-08112 Vilnius, tel. +370682 13833, el. […]

See all our news

Daugiau visuomenės informavimo naujienų