Visuomenės informavimas

Informacija apie parengtą UAB “ORION GLOBAL PET” polietilenteraftalato (PET) plastiko gamyklos plėtros ir rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „ORION GLOBAL PET“, Metalo g. 16, LT – 94102 Klaipėda, tel. +370 46 300 749, […]

Informacija apie parengtą viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB „Vilniaus paukštynas“, Gamyklos g. 27, Rudaminos k., LT-13249, Vilniaus r. Tel. (8 5) 268 7331, […]

Pranešimas apie parengtą UAB “Glastika” poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Glastika“, į. k. 300042810, Justiniškių g. 138, Vilnius, tel. 852461348, el. p. info@glastika.lt Ūkinės veiklos PVSV […]

See all our news

Daugiau visuomenės informavimo naujienų