Visuomenės informavimas

Visuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą UAB „Trenduva“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Trenduva“, į. k. 304438643, T. Narbuto g. 5, Vilnius, tel. 8 620 84947, el. p. vidas.petkevicius@inreal.lt Ūkinės […]

Pranešimas apie parengtą UAB „Medicinos Linija“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Medicinos Linija“, į. k. 145889060, Karaliaučiaus g. 29, Šiauliai, tel. 841553553, el. […]

Pranešimas apie parengtą UAB „EMP Recycling“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „EMP Recycling“, į. k. 124824426, Sporto g. 46, Marijampolė, tel. 865021426, el. p. emp@emp.lt Ūkinės veiklos […]

See all our news

Daugiau visuomenės informavimo naujienų