Visuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtas poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas

Pranešimas apie parengtas ŽŪB „Draugas“ Alksniupių ir Naujasodžio galvijų kompleksų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas, kurių tikslas – patikslinti sanitarinės apsaugos zonas

Ūkinės veiklos organizatorius: ŽŪB „Draugas“, Radvilonių g. 7, Alksniupių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r., tel. 861412167, faks. 8 422 49360.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Žolyno g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, faks. 85 2154304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: pienininkystė, galvijų veisimas ir auginimas fermose.

Ūkinės veiklos vieta:

1) Radvilonių g. 7, Alksniupių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r.;

2) Sliekių kaimas 1, Pakalniškių sen., Radviliškio r.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas:

Alksniupių fermų kompleksas. Specializuotame pienininkystės ūkyje 6 fermose laikoma iki 1360 karvių, 380 veršelių. Susidaręs sausas mėšlas laikinai saugomas prie tvartų įrengtoje mėšlidėje, skystas – keturiuose betoniniuose antžeminiuose rezervuaruose.

Naujasodžio fermų kompleksas. Specializuoto galvijų auginimo komplekso keturiose fermose laikoma 385 karvių, 265 veršeliai. Susidaręs sausas mėšlas laikinai saugomas prie tvartų įrengtose 3 mėšlidėse, skystas – požeminiame rezervuare.

Susipažinti su PVSV ataskaita per 10 darbo dienų nuo skelbimo dienos galima: UAB „DGE Baltic Soil ant Environmental“ patalpose, Žolyno g. 3, Vilnius, el. p. info@dge.lt ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Pakalniškių seniūnijoje, Jaunimo g. 1, Raudondvario k., Radviliškio r. sav.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2016 m. vasario 23 d. 17:00 val. Alksniupių kultūros namuose, Algirdo g. 22, Alksniupių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu info@dge.lt ir ūkinės veiklos organizatoriui zubdraugas@gmail.com