DGE Naujienos

Naujos paslaugos

Ilgametę patirtį turintys UAB „DGE Batlic Soil nad Environment“ aplinkosaugos specialistai pradėjo teikti aplinkos kokybės, poveikio aplinkai bei visuomenės sveikatai vertinimo paslaugas. Taip pat atliekame planų ir programų strateginį pasekmių aplinkai vertinimą, rengiame ūkio subjektų paraiškas taršos leidimui ar TIPK leidimui gauti, kitus aplinkosauginius dokumentus, konsultuojame praktiniais ir probleminiais aplinkosaugos teisės aktų taikymo klausimais.

 

Triukšmo sklaidos skaičiavimui įsigyta programa CadnaA (versija 4.5.151), oro teršalų ir kvapų sklaidai skaičiuoti – AERMOD Vew programa. Daugiau informacijos pateikiama čia.