DGE Naujienos

Kvapų, aplinkos oro kokybės bei triukšmo lygio skaičiavimai ir modeliavimas

UAB “DGE Baltic Soil and Environment” suburta trijų aplinkosaugos inžinierių modeliavimo grupė, galinti greitai ir profesionaliai atlikti oro teršalų sklaidos skaičiavimus programa ISC-ERMOD View bei triukšmo sklaidos skaičiavimus programa CadnaA, parengti išsamią skaičiavimo rezultatų analizę bei vertinimo ataskaitą, naudojamą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai bei visuomenės sveikatai vertinimui, o taip pat planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai bei gyvenamosios aplinkos kokybės vertinimui. Plačiau apie paslaugą ir programas galite rasti čia.