Užterštumo tyrimai

Atliekame teritorijų ekogeologinius tyrimus, rengiame užterštų teritorijų tvarkymo planus, valome užterštą gruntą ir gruntinį vandenį In-situ metodais, atliekame valomų teritorijų techninę priežiūrą ir kontrolinius tyrimus. Žemės ūkio subjektams atliekame poveikio požeminiam vandeniui vertinimą.

 

Ekogeologiniai tyrimai (teritorijos užterštumo tyrimai)

Užterštos teritorijos tvarkymo plano parengimas

Užteršto grunto ir gruntinio vandens valymas

Užterštos teritorijos tvarkymo techninė priežiūra ir kontroliniai tyrimai

Pastatų ir statybinių medžiagų užterštumo tyrimai

Paviršinių vandens telkinių tyrimai