Užterštos teritorijos tvarkymo plano parengimas

Užterštos teritorijos tvarkymo planas rengiamas remiantis atlikto detalaus ekogeologinio tyrimo duomenimis. Plane numatomi teritorijos tvarkymo tikslai, siektini išvalymo lygiai, parenkami optimaliausi teritorijos tvarkymo būdai, užteršto grunto ir statybinio laužo utilizavimo vietos. Tvarkymo planas rengiamas remiantis Ekogeologinių tyrimų reglamentu, Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais, Aplinkos atkūrimo priemonių parinkimo bei išankstinio pritarimo gavimo tvarkos aprašu. Parengtas Tvarkymo planas nustatyta tvarka derinamas Regioniniame aplinkos apsaugos departamente.

Mūsų komanda parengė ir suderino užterštų teritorijų tvarkymo planus – Ukmergės kariniame miestelyje, buvusiose „Skaiteks“, „Grąžtų“, „Kuro aparatūros“ gamyklose, AB „Klaipėdos nafta“ teritorijoje, buvusių pesticidų sandėlių teritorijose. Parengti tvarkymo planai naftos produktais, sunkiaisiais metalais ir pesticidais užterštoms teritorijoms tvarkyti.