DGE Naujienos

Aplinkosauginės paslaugos planuojamam vėjo jėgainių parkui Kruonio HAE teritorijoje

UAB “DGE Baltic Soil and Environment” kartu su UAB “Teisingi energetikos sprendimai” sudarė sutartį su “Lietuvos energijos gamyba”, AB dėl planuojamo vėjo jėgainių parko Kruonio HAE teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo, pasekmių aplinkai vertinimo, detaliojo ir specialiojo planų parengimo paslaugų sutartį. Šiuo metu atliekamas poveikio aplinkai vertinimas – pagal Aplinkos apsaugos agentūros patvirtintą PAV programą rengiama ataskaita.