Visuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Pranešimas apie parengtą UAB „KALPOKŲ ŪKIS“  Megučionių k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav. pienininkystės komplekso poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Kalpokų ūkis“ adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 4, Kalpokų k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., LT-83447. Tel./faks. 8-421-64504.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Žolyno g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, faks. 85 2154304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: pienininkystės komplekso statyba.

Ūkinės veiklos vieta: Miško g. 1, Megučionių k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav. LT-83448.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas:

Planuojama pieninkystės komplekso, kuriame bus laikoma 1974 karvių bei 320 veršelių, statyba vietoje esamos galvijų fermos, prijungiant greta esantį 19,0355 ha sklypą. Numatoma pastatyti karvides, tiršto mėšlo aikšteles, skysto mėšlo lagūnas, įrengti reikiamą infrastruktūrą.

Susipažinti su PVSV ataskaita per 10 darbo dienų nuo skelbimo dienos galima: UAB „DGE Baltic Soil ant Environmental“ patalpose, Žolyno g. 3, Vilnius, el. p. info@dge.lt ir Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Linkuvos seniūnijoje, Vienybės a. 8, Linkuvos m., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., LT-83443.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2016 m. vasario 29 d. 17:00 val. Linkuvos seniūnijoje, Vienybės a. 8, Linkuvos m., LT-83443 Pakruojo r.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu info@dge.lt ir ūkinės veiklos organizatoriui:  algimantas@litagra.lt.