Visuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

 

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Forest Investment“, Jočionių g. 13, Vilnius, tel. 85 2394930, faks. 85 2394931.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Žolyno g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, faks. 85 2154304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: biokuro katilinės statyba ir eksploatacija.

Ūkinės veiklos vieta: Jočionių g. 13, Vilnius.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama ūkinė veikla – šiluminės energijos gamyba. Katilinėje planuojama pastatyti du 39 MW šiluminės galios biokuru kūrenamus katilus. Planuojama kurui sunaudoti iki 150 000 t/metus smulkintos medienos, pagaminti ir tiekti į Vilniaus miesto šilumos tinklus iki 312 GWh/metus šiluminės energijos.

Susipažinti su PVSV ataskaita per 10 darbo dienų nuo skelbimo dienos galima: UAB „DGE Baltic Soil ant Environmental“ patalpose, Žolyno g. 3, Vilnius, el. p. daba@dge.lt ir Panerių seniūnijoje, Žalioji a. 3, Vilnius.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2016 m. gegužės 30 d. 17:00 val. VšĮ „Trakų Vokės dvaro sodyba“ koncertų salėje, Žalioji a. 3, Vilnius.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2016-05-30 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt ir ūkinės veiklos organizatoriui justas.nikonovas@firstopportunity.eu.