Visuomenės informavimas

Pranešimas apie plano rengimo organizatoriaus sprendimą neatlikti detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Planavimo organizatorius: Edvard Choružij, Kristina Choružaja, Taikos g. 193-4, LT-05210 Vilnius, tel. (8 5) 2112000.

Detaliojo plano rengėjas: D. Kavaliauskienės PĮ, tel. 8 671 25326, daiva.kav@gmail.com.

Plano pavadinimas: žemės sklypo (kad. Nr.4117/0200:1212) Asiūklės k., Riešės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens detalusis planas.

Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), komercinės paskirties objektų teritoriją degalinių ir autoservisų statinių statybos (K3), padalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, nustatyti statybos reglamentus.

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967, 15 punktu bei atsižvelgdamas į  SPAV subjektų išvadas, planavimo organizatorius nusprendė neatlikti detaliojo plano SPAV.

Susipažinti su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir vertinimui atlikti atrankos dokumentu galima SPAV dokumentų rengėjo būstinėje Žolyno g.3 Vilnius darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir interneto svetainėje www.dge.lt. Informaciją teikia projekto vadovas Albertas Bagdonavičius, tel. (5) 264 4304, info@dge.lt.