Visuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Biogami“, Pylimo g. 59, Vilnius, tel. 8 5 2122667.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Žolyno g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, faks. 85 2154304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: ekologiškų birių košių vaikams gamyba.

Ūkinės veiklos vieta: Gėlių g. 54 A, Abromiškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama ūkinė veikla – ekologiškų birių košių vaikams gamyba. Planuojama pagaminti apie 1040 t/metus įvairių birių košių kūdikiams ir mažiems vaikams iš kruopyčių ir traiškytų grūdų. Pagaminti mišiniai bus fasuojami ir išvežami realizacijai.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2016-06-20 iki 2016-07-07 darbo valandomis: Elektrėnų seniūnijoje, Taikos g. 6 B, Elektrėnuose ir UAB „DGE Baltic Soil ant Environmental“ patalpose, Žolyno g. 3, Vilniuje, el. p. info@dge.lt.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2016 m. liepos 7 d. 17:00 val. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos patalpose, Draugystės g. 2, Elektrėnuose.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2016-07-07 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu info@dge.lt.