Visuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Biopa“ adresas: Miško g. 9, Megučioniai, LT-83448 Pakruojo r. sav. Tel. 8-684-84906.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Žolyno g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, faks. 85 2154304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: Biodujų gamybos iš galvijų mėšlo ir biomasės įrengimas.

Ūkinės veiklos vieta: PŪV planuojama UAB „Kalpokų ūkis“ priklausiančiame sklype, Megučionių k., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav. LT-83448.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas:

Planuojama įrengti 4 245 m3 bendro tūrio fermentatorių galvijų mėšlo ir biomasės perdirbimui į biodujas. Substrato laikymui iki jo panaudojimo laukų tręšimui bus įrengtos dvi šiaudų sluoksniu dengtos atviros lagūnos. Bendras lagūnų tūris 40 000 m3. Biodujos bus parduodamos kaip kuras kitiems vartotojams.

Susipažinti su PVSV ataskaita per 10 darbo dienų nuo skelbimo dienos galima: UAB „DGE Baltic Soil ant Environmental“ patalpose, Žolyno g. 3, Vilnius, el. p. info@dge.lt ir Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Linkuvos seniūnijoje, Vienybės a. 8, Linkuvos m., Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., LT-83443.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks UAB „Kalpokų ūkis“ administracinėse patalpose, adresu S. Dariaus ir S. Girėno 45, Kalpokų k., Linkuvos sen., LT-83447 Pakruojo r. 2016 m. liepos 13 d. 17:00 val.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu info@dge.lt ir ūkinės veiklos organizatoriui  uabbiopa@gmail.com.