Visuomenės informavimas

Informacija apie UAB „KURANA“ bioetanolio gamyklos rekonstrukcijos ir plėtros poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „KURANA“, Mūšos g. 19, LT-39103, Aukštikalnių k., Pasvalio r., tel. +370 451 34500, el. p. info@kurana.lt

Kontaktinis asmuo: Mindaugas Bučas, info@kurana.lt

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. (8 5) 264 4304, el. p. info@dge.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: bioetanolio gamyklos rekonstrukcija ir plėtrą

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Mūšos g. 19, LT-39103, Aukštikalnių k., Pasvalio r.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinėjo PAV dokumentus ir teikė išvadas:

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Panevėžio departamentas, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys PAV ataskaitos nagrinėti nepageidauja

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt

Susipažinti su PAV ataskaita galima PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje www.dge.lt  rubrikoje „Visuomenės informavimas“.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks gruodžio 31 d. 17.00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu. Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos prisijungimo adresas: https://zoom.us/j/94474936407?pwd=cXBZS01CRXNobWxza05jNDZmZUZRQT09, prisijungimo ID: 944 7493 6407, prisijungimo kodas: 3isqEL

Pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais galima teikti PAV dokumentų rengėjui raštu (paštu, el. paštu info@dge.lt ), adresu Smolensko g. 3, Vilnius.

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos atsakingai institucijai.

Su PAV ataskaita galima susipažinti ČIA

Su PAV ataskaitos priedais galima susipažinti ČIA:

1-5 priedai

6-13 priedai

14 priedas