Visuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą ūkininko N. Narausko pienininkystės ūkio plėtros poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: Ūkininkas Nerijus Narauskas, Žvejų g. 17, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r., tel. 869836633, el. p. nerijus6913@gmail.com.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: pieninių galvijų auginimas.

Ūkinės veiklos vieta: Žvejų g. 17, Aštriosios Kirsnos k. Lazdijų r.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama pastatyti naują fermą ir pieninių galvijų struktūrą padidinti iki 1280,2 sąlyginių gyvulių, iš jų bus 963 melžiamos karvės. Per metus bus pagaminama 9630 t pieno.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2020-12-17 iki 2021-01-05, interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“: http://www.dge-group.lt/visuomenes-informavimas/.

Viešas supažindinimas su PVSV vyks 2021 m. sausio 5 d. 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: https://zoom.us/j/93876290525?pwd=RGNJUWhwemxBWHhQZFVxaW9TSjl6QT09

(Prisijungimo ID: 938 7629 0525, Kodas: 6LXtm1).

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2021-01-05 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Alytaus departamentas, Savanorių g. 4, Alytus, tel. 831551182, el. p. alytus@nvsc.lt

Su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos santrauka galima susipažinti ČIA