Visuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą ūkininko N. Narausko pienininkystės ūkio plėtros poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: Ūkininkas Nerijus Narauskas, Žvejų g. 17, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r., tel. 869836633, el. p. nerijus6913@gmail.com.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: pieninių galvijų auginimas.

Ūkinės veiklos vieta: Žvejų g. 17, Aštriosios Kirsnos k. Lazdijų r.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama pastatyti naują fermą ir pieninių galvijų struktūrą padidinti iki 1280,2 sąlyginių gyvulių, iš jų bus 963 melžiamos karvės. Per metus bus pagaminama 9630 t pieno.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2021-01-05 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Alytaus departamentas, Savanorių g. 4, Alytus, tel. 831551182, el. p. alytus@nvsc.lt

Informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galima rasti NVSC puslapyje.