Visuomenės informavimas

PRANEŠIMAS apie parengtą UAB „Pažangi energija“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Pažangi energija“, į. k. 305754092, Panerių g. 51, Vilnius, tel. +370 614 40240, el. p. paštas info@pazangi.lt

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: pažangiųjų biodujų (biodegalų) gamyba.

Ūkinės veiklos vieta: Bijūnėlių k., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: įmonė iš gyvūnų mėšlo ir srutų bei bioskaidžių atliekų anaerobinio apdorojimo fermentatoriuose planuoja gaminti biodujas, kurias išvalius iki gamtinių dujų lygio (biometano), tieks į AB „Amber Grid“ dujotiekį.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2022-06-07 iki 2022-06-22 Šiaulių r. sav. Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje, Gedimino g. 4A, Kuršėnuose (darbo laikas I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.), UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilniuje (I-V 8-17), interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“. Viešas visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita įvyks 2022 m. birželio 22 d. 17:00 val. Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos patalpose, Gedimino g. 4A, Kuršėnuose.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2022-06-22 raštu: PVSV dokumentų rengėjui el. paštu: info@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel. 841 596374, el. p. siauliai@nvsc.lt

Informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galima rasti NVSC puslapyje.