Visuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą UAB „Vaškai Biomethane“ visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Vaškai Biomethane“, į.k. 305910723, Daičiūnų k. 5, Vaškų sen., Pasvalio r. sav., tel. +370 682 13 833, el. p. paštas info@reneron.com

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: biodujų gamyba.

Ūkinės veiklos vieta: Daičiūnų k. 5, Vaškų sen., Pasvalio r. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: įmonė iš gyvūnų mėšlo bei augalinės kilmės biomasės anaerobinio apdorojimo fermentatoriuose planuoja gaminti biodujas, kurias išvalius iki gamtinių dujų lygio (biometano), tieks į AB „Ambergrid“ dujotiekį.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2022-05-03 iki 2022-05-18:

Pasvalio r. sav. Vaškų seniūnijoje, Kultūros g. 1, Vaškai (darbo laikas I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.), UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8-17), interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, Viešas visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita įvyks 2022 m. gegužės 18 d. 17:00 val. Vaškų kultūros namuose, Vilniaus g. 7, Vaškai.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2022-06-01 raštu: PVSV dokumentų rengėjui el. paštu: aki@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentas, Respublikos g. 13, Panevėžys, tel. 845596173, el. p. panevezys@nvsc.lt

Informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galima rasti NVSC puslapyje