Visuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą AB „Grigeo Klaipėda“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: AB „Grigeo Klaipėda“, į. k. 141011268, Nemuno g. 2, Klaipėda, tel. 846 395601, el. p. info.klaipeda@grigeo.lt

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: popieriaus ir/ar kartono gamyba.

Ūkinės veiklos vieta: Nemuno g. 2, Klaipėda.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: pagrindinė AB „Grigeo Klaipėda“ produkcija yra litlaineris ir fliutingas – žaliava gofruoto kartono gamybai. Bendrovės teritorijoje numatoma modernizuoti nuotekų tvarkymo barą, pastatant anaerobinį bioreaktorių, kuriame bus valomos gamybinės nuotekos, o iš nuotekose nusodintų organinių teršalų bus gaminamos biodujos (iki 5,256 mln. Nm3/metus), kurios išvalytos planuojamame skruberyje ir nusierinimo įrenginyje bus sudeginamos esamoje dujinėje katilinėje, atitinkamai sumažinant gamtinių dujų suvartojimą.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2022-12-27 iki 2023-01-11 Klaipėdos miesto savivaldybėje, Liepų g. 11, Klaipėdoje (darbo laikas I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.), UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilniuje (I-V 8-17), interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“. Viešas visuomenės supažindinimas su PVSV ataskaita įvyks 2023 m. sausio 11 d. 17:00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės posėdžių salėje, III aukšte, Liepų g. 11, Klaipėdoje.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2023-01-11 raštu: PVSV dokumentų rengėjui el. paštu info@dge.lt

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel. 846 410350, el. p. klaipeda@nvsc.lt

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2023-01-11 raštu: PVSV dokumentų rengėjui el. paštu info@dge.lt

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priėmė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel. 846 410350, el. p. klaipeda@nvsc.lt

Informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galima rasti NVSC puslapyje.