Visuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą UAB „KURANA“ bioetanolio gamyklos rekonstrukcijos ir plėtros poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:

UAB „KURANA“, Mūšos g. 19, LT-39103, Aukštikalnių k., Pasvalio r., tel. +370 451 34500, el. p. info@kurana.lt

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas:

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. +370 5 264 4304, el. p. info@dge.lt

Planuojama ūkinė veikla: UAB „Kurana“ bioetanolio gamyklos rekonstrukcija ir plėtrą, didinant esamas gamybos apimtis

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., Pasvalio r

Poveikio aplinkai vertinimo  subjektai:

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Panevėžio departamentas, Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys, Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje:

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, faks. (8) 706 62000,      el. p. aaa@aaa.am.lt

Su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa susipažinti galima nuo 2020-03-27 iki 2020-04-10: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, kontaktinis asmuo – Darius Lapinskas, el. p. dala@dge.lt , bei planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus UAB „Kurana“ interneto svetainėje www.kurana.lt.

PAV programos skaitmeninę kopija galima parsisiųsti ČIA.

Pasiūlymus dėl PAV programos galima teikti:

PAV dokumentų rengėjui – UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. +370 618 23194, kontaktinis asmuo – Darius Lapinskas, el. p. dala@dge.lt

Užsakovui – UAB „Kurana“, Mūšos g. 19, LT-39103, Aukštikalnių k., Pasvalio r., tel. +370 451 34500, el. p. info@kurana.lt, kontaktinis asmuo – Mindaugas Bučas

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.