OkategoriseradeVisuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą UAB „EMP Recycling“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „EMP Recycling“, į. k. 124824426, Sporto g. 46, Marijampolė, tel. 865021426, el. p. emp@emp.lt

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: nepavojingų ir pavojingų atliekų tvarkymas.

Ūkinės veiklos vieta: Sporto g. 46, Marijampolė.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: esamo pastato dalyje 200 m2 nuomojamose patalpose bus įrengtos iš gyventojų bei kitų ūkio subjektų atvežtų pavojingų ir nepavojingų atliekų laikymo zonos, teritorijos dalyje bus įrengti uždari spec. konteineriai stambių elektronikos atliekų surinkimui.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2018-12-27 iki 2019-01-10, Marijampolės savivaldybės Narto seniūnijoje Lietuvininkų g. 18, Marijampolėje (darbo laikas I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.); interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“; UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00 val.). Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019 m. sausio 10 d. 17:00 val. Marijampolės savivaldybės Narto seniūnijoje, adresu Lietuvininkų g. 18, 105 kab.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2019-01-10 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Marijampolės departamentas, A. Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. (8343)53332, el. p. marijampole@nvsc.lt 

Informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galima rasti NVSC puslapyje.