Pranešimas apie UAB „Eigirdžių agrofirma“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą, pakoreguotą pagal NVSC pastabas

Posted Posted in Okategoriserade, Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Eigirdžių agrofirma“, į.k. 180255117, Telšės g. 11, Eigirdžių mst., Telšių r. sav., tel.: +37044441538, faks. +37044441538, el.p. agrofirma@zebra.lt.

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: kiaulių veisimas, auginimas, pardavimas, skerdimas, skerdienos pardavimas.

Ūkinės veiklos vieta: Telšės g. 11, Eigirdžių mst., Telšių r. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: specializuotame kiaulių auginimo komplekse vykdoma kiaulių veisimo ir auginimo veikla, laikomos paršavedės, paršeliai ir penimos kiaulės. Leidžiamas komplekso pajėgumas – 24 100 vnt. arba 2 248 SG įvairių grupių kiaulių.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Telšių departamentas, J. Biliūno g. 3, Telšiai, tel. (8 444) 47 276, faks. (8 444) 69 720, el.p. telsiai@nvsc.lt.

Su PVSV ataskaita galima susipažinti ČIA.

Informacija apie viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą

Posted Posted in Okategoriserade, Visuomenės informavimas

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB „Vilniaus paukštynas“, Gamyklos g. 27, Rudaminos k., LT-13249, Vilniaus r. Tel. (8 5) 268 7331, el. p. vilniaus.paukstynas@kggroup.eu. Kontaktinis asmuo: Lina Svidraitė, l.svidraite@kggroup.eu.

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. (8 5) 264 4304, el. p. info@dge.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: viščiukų broilerių auginimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Šv. Jurgio g. 45, Darsūniškio k., Kruonio seniūnija, Kaišiadorių r.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinėjo PAV dokumentus ir teikė išvadas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius išvadoje dėl PAV programos nurodė, kad ataskaitos nenagrinės.

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt.

Susipažinti su PAV ataskaita galima PAV dokumentų rengėjo būstinėje Smolensko g. 3, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. bei interneto svetainėje www.dge.lt rubrikoje „Visuomenės informavimas“.

Pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais galima teikti PAV dokumentų rengėjui raštu (paštu, el. paštu info@dge.lt), adresu Smolensko g. 3, Vilnius. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos atsakingai institucijai.

Su PAV ataskaitos sprendimu galima susipažinti ČIA .