Visuomenės informavimas

Informacija apie parengtą viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB „Vilniaus paukštynas“, Gamyklos g. 27, Rudaminos k., LT-13249, Vilniaus r. Tel. (8 5) 268 7331, el. p. vilniaus.paukstynas@kggroup.eu. Kontaktinis asmuo: Lina Svidraitė, l.svidraite@kggroup.eu.

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. (8 5) 264 4304, el. p. info@dge.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: viščiukų broilerių auginimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Šv. Jurgio g. 45, Darsūniškio k., Kruonio seniūnija, Kaišiadorių r.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius išvadoje dėl PAV programos nurodė, kad ataskaitos nenagrinės.

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt.

Susipažinti su PAV ataskaita per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima Kruonio seniūnijoje, Vilniaus g. 13, Kruonio mstl. darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., tel. (8 346) 57 131, el. p. ausra.lukosiene@kaisiadorys.lt, PAV dokumentų rengėjo būstinėje Smolensko g. 3, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. bei interneto svetainėje www.dge.lt rubrikoje „Visuomenės informavimas“.

Viešas supažindinimas su PAV ataskaita vyks 2019 m. birželio 27 d. 17 val. Kruonio seniūnijos patalpose.

Pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais galima teikti PAV dokumentų rengėjui raštu (paštu, el. paštu info@dge.lt), adresu Smolensko g. 3, Vilnius. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Su PAV ataskaita galima susipažinti ČIA.