Pranešimas apie parengtą UAB „Zenergija“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Okategoriserade, Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Zenergija“, į.k. 302850121, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, tel.: 85 2356080, faks. 85 2356089 el. p. info@modusenergy.com

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: Biodujų gamyba, šilumos ir elektros gamyba kogeneraciniame įrenginyje.

Ūkinės veiklos vieta: Rupinskų k. 4, Kazitiškio sen., Ignalinos r.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: UAB „Zenergija“ 2 ha sklype vykdoma šiluminės (8400 MWh/metus) ir elektros (8200 MWh/metus) energijos gamyba 999 kW kogeneraciniame įrenginyje iš biodujų, gaminamų iš kiaulių mėšlo ir biomasės fermentavimo būdu bioreaktoriuose. Planuojama biodujų gamybai naudoti bioskaidžias nepavojingas atliekas, įrengti trečią fermentatorių bei lagūną laikinam substrato laikymui, keičiant įmonės SAZ ribas.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2019-11-25 iki 2019-12-09: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00), interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, Kazitiškio seniūnijoje, Parko g. 7, Kazitiškio k., Ignalinos r. (I-IV 08:00-17:00, V 08:00-15:45, pertrauka 12:00-12:45). Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019 m. gruodžio 9 d. 17:00 val. Kazitiškio seniūnijoje, Parko g. 7, Kazitiškio k.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2019-12-09 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 85 2649676, faks. 85 2649664, el.p. vilnius@nvsc.lt.

Informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galima rasti NVSC puslapyje.

Pranešimas apie parengtą AB „Vilniaus baldai“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Okategoriserade, Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: AB „Vilniaus baldai“, į. k. 121922783, Savanorių pr. 178B, Vilnius, tel. 8 687 38282, el. p. jurgita.nasliuniene@vilniausbaldai.lt

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: baldų gamyba Savanorių pr. 178B, Vilniuje.

Ūkinės veiklos vieta: Savanorių pr. 178B, Vilnius.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: faneruotų korpusinių baldų (lovų dugnų, vaikiškų lovų, lentynų, durų) gamyba (iki 152  000 m3/metus).

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2019-07-01 iki 2019-07-15 UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00 val.); interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“; Vilkpėdės seniūnijoje, adresu Savanorių pr. 49, Vilniuje (darbo laikas I–IV 7:30–16:30 val., V 7:30–15:15 val., pietų pertrauka 11:30–12:15 val.). Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019 m. liepos 15 d. 17:00 val. Vilkpėdės seniūnijoje, Savanorių pr. 49, Vilniuje.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2019-07-15 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu info@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 85 2649676, faks. 85 2649664, el. p. vilnius@nvsc.lt

Informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galima rasti NVSC puslapyje.

Informacija apie parengtą UAB “ORION GLOBAL PET” polietilenteraftalato (PET) plastiko gamyklos plėtros ir rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Posted Posted in Okategoriserade, Visuomenės informavimas

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

UAB “ORION GLOBAL PET” POLIETILENTERAFTALATO (PET) PLASTIKO GAMYKLOS PLĖTROS IR REKONSTRUKCIJOS, METALO G. 16, KLAIPĖDOJE

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

UAB “ORION GLOBAL PET”, Metalo g. 16, LT-94102 Klaipėda, tel, +370 46 300 749, faks. +370 46 314 323, el. p. info@lt.indorama.net

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas:

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. +370 5 264 4304, el. p. info@dge.lt

Planuojama ūkinė veikla: UAB „ORION GLOBAL PET“ polietilenteraftalato (PET) plastiko gamyklos plėtra ir rekonstrukcija, Metalo g. 16, Klaipėdoje.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Metalo g. 16, LT-94102 Klaipėda.

PAV subjektai PAV ataskaitai pritarė:

  1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas 2019-12-30 raštu Nr. (3-11 14.3.3 E)2-60905;
  2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2019-08-21 raštu Nr. (4.36.)-R2-1935;
  3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2019-09-03 raštu Nr. 9.4 1485 (9.28).
  4. Kultūros paveldo departamentas Vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus 2018-05-22 PŪV PAV programai pateikta išvada (Nr. (9.38.-Kl)2Kl-518). Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos Departamento Klaipėdos skyrius nagrinėti nepageidavo;

Prašymų teikimo terminas:

Suinteresuota visuomenė turi teisę raštu per 10 d. d. nuo šio pranešimo paskelbimo pateikti prašymus PŪV poveikio aplinkai vertinimo klausimais atsakingai institucijai (Aplinkos apsaugos agentūrai) ir PAV subjektams jų kompetencijos klausimais.

Pranešimas apie parengtą UAB “Glastika” poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Posted Posted in Okategoriserade, Visuomenės informavimas

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Glastika“, į. k. 300042810, Justiniškių g. 138, Vilnius, tel. 852461348, el. p. info@glastika.lt

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: stiklo paketų gamyba.

Ūkinės veiklos vieta: Justiniškių g. 138, Vilnius.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: esamame gamybos pastate gaminami įvairių techninių savybių stiklo paketai – iki 90 000 m2 per metus. Gamybos procesas susideda iš stiklo pjaustymo ir plovimo, rėmelio lankstymo ir klijavimo, paketų užpildymo argonu ir tarpų užpildymo hermetiku bei produkcijos sandėliavimo.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2019-04-23 iki 2019-05-08, Vilniaus m. sav. Pašilaičių seniūnijoje Žemynos g. 1, Vilniuje (darbo laikas I–IV 7.30–16.30 val., V 7.30–15.15 val., pietų pertrauka 11.30–12.15 val.); interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“; UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00 val.). Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019 m. gegužės 8 d. 17:00 val. Pašilaičių seniūnijoje, adresu Žemynos g. 1.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2019-05-08 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (85)2649676, el. p. vilnius@nvsc.lt

Informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galima rasti NVSC puslapyje.