OkategoriseradeVisuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą UAB „Medicinos Linija“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Medicinos Linija“, į. k. 145889060, Karaliaučiaus g. 29, Šiauliai, tel. 841553553, el. p. dental@i-dental.lt

PŪV PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 852644304, el. p. info@dge.lt

PŪV pavadinimas: odontologinių produktų gamyba.

PŪV vieta: Aviacijos g. 28, Šiauliai.

Trumpas PŪV aprašymas: UAB „Medicinos linija“ 1,5843 ha ploto teritorijoje, esančioje Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje, planuoja pastatyti ir eksploatuoti odontologinių produktų gamybos įmonę, kurioje planuojama gaminti odontologines medžiagas ir priemones, dantų pastą ir kt.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2019-01-14 iki 2019-01-28 UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00 val.), interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“, Šiaulių savivaldybės priimamajame Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai (darbo laikas I, II, IV – 8.00-17.00 val., III – 8.00-19.00 val., V – 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.). Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019 m. sausio 28 d. 17:00 val. Šiaulių m. savivaldybės Tarybos posėdžių salėje, adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2019-01-28 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel. (841) 596374, el. p. siauliai@nvsc.lt

Informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galima rasti NVSC puslapyje.