OkategoriseradeVisuomenės informavimas

Pranešimas apie parengtą UAB „Trenduva“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Trenduva“, į. k. 304438643, T. Narbuto g. 5, Vilnius, tel. 8 620 84947, el. p. vidas.petkevicius@inreal.lt

Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: baldų gamybos įmonės statyba ir eksploatacija

Ūkinės veiklos vieta: Pramonės g. 23, Guopstų k., Trakų r.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: kietų korpusinių baldų (stalų, lovų, lentynų, spintų) gamyba (500 000 m3/metus).

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2019-01-18 iki 2019-02-01 UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00 val.); interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“; Senųjų Trakų seniūnijoje, adresu Trakų g. 50, Senųjų Trakų k., Trakų r. sav. (darbo laikas I–IV 8:00–17:00 val., V 8:00–15:45 val., pietų pertrauka 12:00–12:45 val.). Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019 m. vasario 1 d. 17:00 val. Senųjų Trakų seniūnijoje, Trakų g. 50, Senųjų Trakų k.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2019-02-01 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu info@dge.lt.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 85 2649676, faks. 85 2649664, el. p. vilnius@nvsc.lt

Informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galima rasti NVSC puslapyje.